Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
18.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Obsługa przeprawy promowej na rzece Wisła w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 Busko Zdrój – Tarnów między miejscowościami Nowy Korczyn - Borusowa.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-1-9/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
25.10.2019 r., godz: 9:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Numer umowy : 30/2019/RDWT
Data zawarcia umowy : 30.10.2019 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Obsługa przeprawy promowej na rzece Wisła w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 Busko Zdrój – Tarnów między miejscowościami Nowy Korczyn - Borusowa. ”.

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów
WYKONAWCA :Przewóz Promowy "BOSMAN" s. c. Józef Dąbroś, Mieczysław Wcisło, Adam Dąbroś, Krzysztof Wytrwał ( (adres Borusowa 1, 33-262 Borusowa),
Oryginały umowy znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków