Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
22.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Remont DW 968 w m. Kasinka Mała odc. 020 km 0+480 - 0+600
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-73/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 166/2019/ZDW
Data zawarcia umów : 18.10.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Remont DW 968 w m. Kasinka Mała odc. 020 km 0+480 - 0+600"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : STRABAG Infrastruktura Południe sp. z o.o. ul. Lipowa 5A, Wysoka, 52-200 Wrocław

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.