Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
31.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot zamówienia:
Roboty naprawcze po opadach atmosferycznych ścieżki pieszo-rowerowej w m. Niedary
Numer postępowania / zamówienia:
RDWJ-271-2-5/19
Wadium:
Nie jest wymagane
Umowa:
Data zawarcia umowy 30.10.2019r
Numer umowy : 12/2019/RDWJ
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : Firma Drogowa i Budowlana STRUZIK Luborzyca 3A 32-010 Luborzyca
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Jakubowice
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - RDW Jakubowice