Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
07.11.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 7 w m. Skomielna Biała od km 724+475 do km 726+610 pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej) w sezonie zimowym 2019/2020.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM-271-1-7/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Umowa:
Numer umowy: 16/2019/RDWM
Data zawarcia umowy: 13.11.2019 r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.
WYKONAWCA:
Dorota Dudzik FHU TRANS-KOP ul. Leśna 77, 34-730 Mszana Dolna.
Przedmiot umowy:
„Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 7 w m. Skomielna Biała od km 724+475 do km 726+610 pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej) w sezonie zimowym 2019/2020".
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.