Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
01.06.2020
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego latach 2018 do 2022 – Część IV. Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu. Zadanie 1 - Droga wojewódzka nr 957, 962
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-1-8/20
Wadium:
nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Umowa:
NUMER UMOWY: 22/2020/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 08 czerwca 2020 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego latach 2018 do 2022 – Część IV. Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu. Zadanie 1 - Droga wojewódzka nr 957, 962”
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „Rol” Andrzej Rol Sierockie 51, 34-425

Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.