Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zapraszamy Samorządy Gminne do składania wniosków o doświetlenie przejść dla pieszych na 2020 rok

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 22
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWNS-271-3-1/20 "Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... usługi
2 ZDW-DN-4-271-2/20 Dostawa samochodów – z podziałem na części dostawy
3 ZDW-DN-4-271-1-1/20 Zastępstwo procesowe Zamawiającego wraz z doradztwem prawnym w... usługi
4 ZDW-DN4-271-1-114/19 Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
5 ZDW-DN-4-271-1/20 Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa... usługi
6 ZDW-DN-4-271-1-97/19 „Wykonanie usługi przeglądów instalacji gazowej w budynkach Zarządu... usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-96/19 „Usługi czyszczenia kominów wraz ze sprawdzeniem technicznej... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-100/19 Remont instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach Rejonu Dróg... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-89/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Zabezpieczenie osuwiska w... usługi
10 ZDW-DU-3-271-ZMW/44/2019 „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
11 ZDW-DU-3-271-ZMW/42/2019 „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
12 ZDW-DU-3-271-ZMW/41/2019 „Utrzymanie czystości i porządku, czynności administracyjne na... usługi
13 ZDW-DN-4-271-86/19 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Kościelną w... usługi
14 ZDW-DN-4-271-85/19 Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m... roboty budowlane
15 RDWK-271-2-35 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
Strona 1 z 2