Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 63
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-2-10/20 „Remont chodników w ciągu DW 975 i DW 980”. roboty budowlane
2 RDWK-271-2-10/20 Bieżąca konserwacja nawierzchni zatoki autobusowej DW774 w m.Zabierzów roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-1-48/20 Wykonanie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badań podłoża... usługi
4 ZDW-DN-4-271-57/20 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
5 RDWJ-271-1-5/20 Roboty naprawcze drogowe na DW 773 w gminie Sułoszowa po... roboty budowlane
6 RDWM-271-1-4/20 Roboty naprawcze na DW 964 w m. Wieliczka do umowy nr 26/2013/ZDW. roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-1-46/20 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
8 ZDW-DN-4-271-53/20 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia... usługi
9 RDWK-271-2-9/20 „ Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika DW 780 w m. Chełmek” roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-1-51/20 Wymiana aktywnego znaku D-6 wraz z czujnikiem obecności pieszego w... dostawy
11 ZDW-DN-4-271-56/20 Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW nr 977 odc. 020 km 0+870... usługi
12 ZDW-DN-4-271-55/20 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji... usługi
13 ZDW-DN-4-271-1-50/20 Aktualizacja oprogramowania Adobe Creative Cloud i Creative Cloud... usługi
14 ZDW-DU-3-271-ZMW/10/2020 Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Ostrogskich 5 w... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-52/20 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 781 z elementami... usługi
Strona 1 z 5