Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 39
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1/19 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
2 ZDW-DN-4-271-2/19 Budowa mostu objazdowego na rzece Czarna Orawa w ciągu DW 957 w m... roboty budowlane
3 RDWK-271-1-1/19 1. Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
4 ZDW-DN-4-271-1-134/18 Zastępstwo procesowe Zamawiającego wraz z doradztwem prawnym w... usługi
5 ZDW-DN-4-271-95/18 Rozbudowa DW 964 Wola Batorska – Świniary z podziałem na części: Część 1:... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-1-116/18 Remont urządzeń ISSRRP roboty budowlane
7 RDWT-271-2-40/18 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. dostawy
8 ZDW-DN-4-271-1-127/18 Remont sieci ciepłowniczej w budynku nr 2 w Krakowie przy ul... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-1-130/18 Remont sieci teleinformatycznej w adaptowanych pomieszczeniach w... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-1-128/18 Wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-1-131/18 Remont instalacji alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach ZDW... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-1-129/18 Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej nieruchomości w... usługi
13 ZDW-DN-4-271-1-103/18 Remont stolarki okiennej w budynkach nr 2 i nr 5 przy ul... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-1-122/18 Wykonania wstępnej wyceny, obejmującej opracowanie opinii odnośnie... usługi
15 ZDW-DN-4-271-1-107/18 Remont ogrodzenia w Obwodzie Drogowym w Babicach przy ul... roboty budowlane
Strona 1 z 3