Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 57
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-2-9/19 „Remont – umocnienie koryta rzeki pod mostem w m. Rozdziele, rzeka... roboty budowlane
2 RDWK-271-2-7/19 Naprawa uszkodzeń sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na... roboty budowlane
3 RDWT-271-1-6/19 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-1-39/19 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej dla... usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-38/19 Aktualizacja oprogramowania Pix4D Mapper usługi
6 ZDW-DN-4-271-33/19 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
7 ZDW-DN-4-271-34/19 Dostawa 2 szt. samochodów osobowych dostawy
8 RDWK-271-1-4/19 1. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich- Modernizacja DW781... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-37/19 Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 130 km 0+508... usługi
10 ZDW-DN-4-271-1-31/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
11 ZDW-DN-4-271-16/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Koszyc usługi
12 RDWT-271-2-7/19 „Remont obiektu mostowego w miejscowości Golanka odc. 080 km 0+474 –... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-26/19 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Olszyn i... usługi
14 ZDW-DN-4-271-1-34/19 Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań remontowych... usługi
15 ZDW-DN-4-271-1-35/19 Wykonanie, dostawa i montaż siatek zabezpieczających na moście... roboty budowlane
Strona 1 z 4