Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).
Dostęp do serwera ftp jest możliwy tylko za pomocą przeglądarki Firefox lub za pomocą dowolnej aplikacji służącej do połączenia ftp.
Nazwa hosta (w przypadku połączenia za pomocą aplikacji): zdw.krakow.pl.

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 43
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWM-271-2-4/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych. dostawy
2 ZDW-DU-3-271-ZMW/7/2021 „Sprzedaż ciągników rolniczych z podziałem na 3 zadania” dostawy
3 RDWK-271-2-3/21 Konserwacja instalacji artystycznej na rondzie w m Balice DW774 roboty budowlane
4 RDWM-271-3-1/21 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na zadania. dostawy
5 RDWNS-271-3-1/21 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... usługi
6 RDWK-271-2-2/21 Bieżaca konserwacja i utrzymanie w należytej prawności technicznej... usługi
7 ZDW-DU-3-271-ZMW/5/2021 „Remont oświetlenia zewnętrznego na ternie ZDW w Krakowie przy ul... roboty budowlane
8 RDWNS-271-2-1/21 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
9 ZDW-DU-3-271-ZMW/4/2021 Ogłaszający przetarg: „Sprzedaż ciągników rolniczych z podziałem na 4 zadania” dostawy
10 ZDW/DU-3-221/1/2021 „Dzierżawa parkingu „Głodówka” o powierzchni 1200 m2 w przy DW Nr... usługi
11 ZDW-DU-3-271-ZMW/2/2021 „Sprzedaż samochodów z podziałem na 5 zadań” dostawy
12 ZDW-DU-3-271-ZMW/1/2021 „Sprzedaż ciągników rolniczych z podziałem na 4 zadania” dostawy
13 ZDW-DN-4-271-1-138/20 Zastępstwo procesowe Zamawiającego wraz z doradztwem prawnym w... usługi
14 RDWT-271-2-1/21 Sprzedaż baraku oraz kontenera magazynowego z podziałem na 2 części. dostawy
15 ZDW-DN-4-271-95/20 Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969 roboty budowlane
Strona 1 z 3