Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 32
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-1-3/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Tarnów usługi
2 RDWK-271-2-4/19 Naprawa oświetlenia ulicznego w m.Babice-Obwodnica. roboty budowlane
3 RDWK-271-2-5/19 Naprawa aktywnego przejścia dla pieszych w m.Trzebinia. roboty budowlane
4 ZDW-DU-3-271-ZMW/2/2019 „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-14/19 Zakup sprzętu komputerowego i aktualizacja oprogramowania dostawy
6 RDWT-271-2-3/19 Montaż balustrady w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 w m. Faściszowa roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-10/19 Dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek,... dostawy
8 ZDW-DN-4-271-1-13/19 Dostawa materiałów biurowych w 2019 dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
9 RDWNS-271-1-1/19 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon... usługi
10 RDWJ-271-1-2/19 Realizacja projektów, „BO! Małopolska” edycja II – poprawa... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-11/19 Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie... roboty budowlane
12 RDWK-271-1-2/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW w Krakowie z/s w... usługi
13 RDWJ-271-1-1/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice usługi
14 ZDW-DN-4-271-12/19 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą... usługi
15 RDWT-271-1-2/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na ternie RDW Tarnów usługi
Strona 1 z 3