Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 60
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-78/19 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
2 ZDW-DN-4-271-1-73/19 Remont DW 968 w m. Kasinka Mała odc. 020 km 0+480 - 0+600 roboty budowlane
3 RDWNS-271-2-16/19 "Roboty naprawcze na DW 957 w m. Nowy Targ - do umowy nr... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-73/19 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
5 RDWT-271-1-9/19 Obsługa przeprawy promowej na rzece Wisła w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 Busko... usługi
6 RDWK-271-2-25/19 Swiadczenie usługi dostępu deo internetu RDW Kraków-Obwód Drogowy... usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-65/19 „Remont wiatrołapu wejścia do budynku Obwodu drogowego w... roboty budowlane
8 RDWK-271-2-24/19 „ Bieżąca konserwacja umocnień skarp i wylotu przepustu w... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-75/19 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Kościelną w... usługi
10 RDWM-271-1-5/19 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 7 w... usługi
11 RDWK-271-2-23/19 Dostawa rur stalowych dla RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie. dostawy
12 RDWM-271-1-4/19 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 44 w... usługi
13 RDWNS-271-1-7/19 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2019/2020 –... usługi
14 RDWT-271-2-35 „Most na rzece Dunajec w m. Biskupice Radłowskie DW 975 odc. 050 km... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-1-68/19 Aktualizacja oprogramowania Drone Survey Pro Mod dostawy
Strona 1 z 4