Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 95
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-52/19 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa. roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-58/19 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 na terenie gminy... usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-56/19 Wykonanie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badań podłoża... usługi
4 RDWT-271-2-22/19 Przebudowa przepustu 2 fi 100 cm w m. Dominikowice DW 993 odc. 030... usługi
5 RDWT-271-2-21/19 „Roboty utrzymaniowe mostu w m. Żabno w ciągu DW 975, odc. 030 km... roboty budowlane
6 RDWT-271-1-8/19 „Przebudowa przepustu w m. Dominikowice DW 993 odc. 030 km 0+419” roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-57/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 957 Krowiarki –... usługi
8 RDWT-271-1-7/19 „Przebudowa przepustu w m. Zagórzany DW 979 odc. 010 km 4+817” roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-59/19 Budowa obwodnicy Proszowic – Etap II – aktualizacja materiałów do... usługi
10 ZDW-DN-4-271-49/19 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Czułówek Etap I... roboty budowlane
11 RDWM-271-2-12/19 Wykonania przeglądów podstawowych (rocznych) obiektów mostowych w... usługi
12 RDWM-271-2-11/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Myślenice. usługi
13 RDWNS-271-2-11/19 „Naprawa uszkodzeń przepustów w ciągu DW 968 i 969” roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-55/19 Remont korpusu drogowego DW 968 w m. Kamienica roboty budowlane
15 RDWK-271-2-16/19 Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika w m.Targanice DW 781 roboty budowlane
Strona 1 z 7