Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 66
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWM-271-2-8/21 Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy na przepustach i obiektach... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-48/21 Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
3 ZDW-DN-4-271-53/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
4 ZDW-DU3-271-ZMW/13/2021 "Sprzedaż promu drogowego" usługi
5 ZDW-DN-4-271-45/21 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi w m... usługi
6 ZDW-DN-4-271-44/21 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Budowa połączenia węzła... usługi
7 RDWK-271-3-6/21 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
8 ZDW-DN-4-271-46/21 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 965 z DP 2006K (Szarów –... usługi
9 ZDW-DN-4-271-43/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-42/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
11 ZDW/DU-3-221/4/2021 Dzierżawa działki na cele obsługi transportu i ruchu drogowego -... usługi
12 ZDW-DN-4-271-47/21 Studium korytarzowe układu tras rowerowych uzupełniających... usługi
13 ZDW/DU-3-221/3/2021 „Dzierżawa parkingu „Snozka” gm. Kluszkowce przy DW Nr 969 Nowy Targ -... usługi
14 ZDW-DN-4-271-40/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-35/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
Strona 1 z 5