Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 57
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 RDWNS-271-2-9/20 „Naprawa uszkodzeń mostu na pot. Ochotnickim w ciągu DW 969 w m... roboty budowlane
17 ZDW/DU-3-221/1/2020 „Wynajem pokoi biurowych i pomieszczeń w budynku administracyjnym w... usługi
18 ZDW-DN-4-271-42/20 Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących... roboty budowlane
19 ZDW-DN-4-271-38/20 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 973 z... usługi
20 ZDW-DN-4-271-41/20 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg... roboty budowlane
21 ZDW-DN-4-271-39/20 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia... usługi
22 RDWM-271-2-4/20 Dostawa rur stalowych ocynkowanych. dostawy
23 RDWT-271-2-7/20 Remont przepustu w ciągu DW 993 w m. Rozdziele roboty budowlane
24 RDWT-271-2-6/20 "Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew" dostawy
25 ZDW-DU-3-271-ZMW/4/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
26 ZDW-DN-4-271-36/20 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg... roboty budowlane
27 RDWM-271-1-2/20 Remont przepustu wraz z dojazdami w m. Kuków w ciągu DW 946 odc. 020... roboty budowlane
28 RDWNS-271-2-7/20 „Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z pozyskaniem zgłoszenia... usługi
29 RDWT-271-1-4/20 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika w... roboty budowlane
30 RDWNS-271-2-8/20 „Prace porządkowe na placu składowym Obwodu Drogowego w Starym Sączu” usługi
Strona 2 z 4