Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 70
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DN-4-271-1-74/19 Budowa dedykowanego doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu... roboty budowlane
17 RDWNS-271-1-8/19 „Awaryjne zabezpieczenie i naprawa uszkodzeń mostu w ciągu DW 969... roboty budowlane
18 ZDW-DN-4-271-1-75/19 Naprawa stacji monitorującej ID 0115 w Trzebinii roboty budowlane
19 RDWK-271-2-28/19 Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
20 ZDW-DN-4-271-1-76/19 Wykonanie tymczasowego dojazdu do przeprawy promowej w Borusowej roboty budowlane
21 RDWT-271-2-37/19 „Remont dojazdów do Miejsca Obsługi Rowerzystów i drogi dla rowerów... roboty budowlane
22 ZDW-DN-4-271-79/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Połączenie drogowe węzła... usługi
23 ZDW-DN-4-271-80/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „OBWODNICA SKAWINY – ETAP II... usługi
24 RDWJ-271-2-5/19 Roboty naprawcze po opadach atmosferycznych ścieżki pieszo-rowerowej... roboty budowlane
25 ZDW-DN-4-271-77/19 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów... dostawy
26 ZDW-DN-4-271-76/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 948 Oświęcim –... usługi
27 ZDW-DN-4-271-1-71/19 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
28 ZDW-DN-4-271-78/19 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
29 ZDW-DN-4-271-1-73/19 Remont DW 968 w m. Kasinka Mała odc. 020 km 0+480 - 0+600 roboty budowlane
30 RDWNS-271-2-16/19 "Roboty naprawcze na DW 957 w m. Nowy Targ - do umowy nr... roboty budowlane
Strona 2 z 5