Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 66
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 RDWK-271-2-24/19 „ Bieżąca konserwacja umocnień skarp i wylotu przepustu w... roboty budowlane
32 ZDW-DN-4-271-75/19 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Kościelną w... usługi
33 RDWK-271-2-23/19 Dostawa rur stalowych dla RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie. dostawy
34 RDWNS-271-1-7/19 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2019/2020 –... usługi
35 RDWT-271-2-35 „Most na rzece Dunajec w m. Biskupice Radłowskie DW 975 odc. 050 km... roboty budowlane
36 ZDW-DN-4-271-74/19 Wymiana czujników w stacjach meteo – z podziałem na części: Część 1... roboty budowlane
37 RDWT-271-2-34/19 „Wykonanie przeglądu dwóch stacji pompowni wód deszczowych EPS P40 i... usługi
38 RDWJ-271-1-11/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 w m... roboty budowlane
39 RDWT-271-2-33/19 „Remont nawierzchni na rondzie i dojazdach do niego w miejscowości... roboty budowlane
40 RDWT-271-2-32/19 „Zabezpieczenie korpusu DW 975 w m. Paleśnica odc. 240 km 0+635 –... roboty budowlane
41 RDWK-271-2-21/19 Swiadczenie usług dostępu do internetu dla RDW w Krakowie z/s w... usługi
42 RDWK-271-2-20/19 Swiadczenie usługi dostępu do internetu dla RDW w Krakowie z/s w... usługi
43 RDWK-271-2-19/19 Swiadczenie usługi dostępu do internetu dla RDW w Krakowie z/s w... usługi
44 RDWT-271-2-31/19 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
45 RDWT-271-2-30/19 „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
Strona 3 z 5