Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 86
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 RDWT-271-2-14/19 Naprawa chodników mostu w m. Małastów DW 977 odc.270 km 0 + 482 roboty budowlane
47 ZDW/DU-3-221/2/2019 Dzierżawa miejsc parkingowych w ciągu ul. Regis tj. drogi... usługi
48 ZDW-DN-4-271-44/19 Opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW 965 w... usługi
49 ZDW-DN-4-271-48/19 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... dostawy
50 RDWK-271-2-11/2019. Remont nawierzchni w m.Libiąż-Dw780. roboty budowlane
51 RDWK-271-2-10/19 Wymiana nawierzchni pierścienia ronda Kolbego w miejscowości... roboty budowlane
52 ZDW-DN-4-271-38/19 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
53 RDWT-271-2-11/19 Naprawa umocnienia przyczółków mostu w m. Żabno w ciągu DW 975, odc... roboty budowlane
54 ZDW-DN-4-271-32/19 Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących... roboty budowlane
55 ZDW-DN-4-271-39/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka –... usługi
56 RDWJ-271-1-8/19 Realizacja projektów, „BO! Małopolska” edycja II – poprawa... roboty budowlane
57 RDWT-271-2-10/10 „ Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Budowa parkingu... roboty budowlane
58 RDWT-271-2-9/19 „Remont – umocnienie koryta rzeki pod mostem w m. Rozdziele, rzeka... roboty budowlane
59 RDWK-271-2-7/19 Naprawa uszkodzeń sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na... roboty budowlane
60 RDWT-271-1-6/19 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika... roboty budowlane
Strona 4 z 6