Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Kąclowa (odc. 100 km 3+720 – 4+200)

(Kliknij aby zobaczyć utrudnienia)


Uwaga: Uszkodzony most na potoku Regulanka w m. Alwernia - droga wojewódzka 780 nieprzejezdna


Uwaga: Tymczasowe zakazy poruszania się po odcinkach wałów przeciwpowodziowych będących w ciągach tras rowerowych

(Kliknij aby zobaczyć szczegóły)

Znaleziono wyników: 3311
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWNS-271-2-10/17 „Porządkowanie pasa drogowego DW 968, 969, 971” usługi
2 RDWNS-271-2-9/17 „Naprawa chodników mostu na pot. Słopnianka w/c DW 981 odc. 070 km... roboty budowlane
3 RDWNS-271-2-7/17 „Likwidacja kolein i nierówności nawierzchni DW 957 i 969” roboty budowlane
4 RDWNS-271-2-8/17 „Naprawa uszkodzonego zabezpieczenia skarpy DW 971 odc. 010 km 3+727... roboty budowlane
5 RDWNS-271-2-5/17 „Naprawa uszkodzeń mostu na potoku Krośnica w ciągu DW 969 odc. 090... roboty budowlane
6 RDWNS-271-2-4/17 „Naprawa detekcji na sygnalizacji świetlnej ul. Ludźmierska (DW 957)... roboty budowlane
7 RDWNS-271-2-3/17 „Naprawa nawierzchni mostów w ciągu DW 969 – roboty wynikające z... roboty budowlane
8 RDWNS-271-2-2/17 „Rozebranie drogi objazdowej z płyt betonowych i odtworzenie rowu... roboty budowlane
9 RDWNS-271-2-1/17 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
10 RDWT-271-2-4/17 Sprzedaz sprzetu do zimowego utrzymania drog dostawy
11 ZDW-DN-4-271-1-99/16 „ Dostawa 2500 litów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
12 ZDW Sprzedaż energii elektrycznej dostawy
13 ZDW-DN-4-271-1-127/16 ,,Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kościuszki (DW... roboty budowlane
14 RDWT-271-2-3/17 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg dostawy
15 ZDW-DN-4-271-1-129/16 Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania pn:... usługi
Strona 1 z 221