Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 3719
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DU-1/2-532-1/1/18 Nadzór inwestorski branży teletechnicznej dla zadania pn. Przebudowa... usługi
2 ZDW-DN-4-271-1-27/18 Aktualizacja ZF Enterprise Map Server dostawy
3 ZDW-DN-4-271-1-20/18 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
4 ZDW-DN-4-271-1-20/18 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
5 RDWT-271-2-13/18 „Zbieranie śmieci z rowów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich z... usługi
6 RDWNS-271-2-6/18 „Zimowe utrzymanie DW 969” usługi
7 RDWNS-271-2-3/18 „Zimowe utrzymanie DW 958, 959” usługi
8 RDWM-271-2-10/18 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 2 zadania. dostawy
9 RDWM-271-2-8/18 Wymiana uszkodzonych poręczy P-11 na barieroporęcze U-11 w ciągu DW... roboty budowlane
10 RDWNS-271-2-5/18 „Zimowe utrzymanie DW 981” usługi
11 RDWNS-271-2-7/18 Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania na... dostawy
12 ZDW-DN-4-271-1-17/18 Montaż okładzin granitowych na schody zewnętrzne do budynku przy ul... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-1-15/18 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
14 RDWM-271-2-9/18 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 3 zadania. dostawy
15 ZDW-DN-4-271-1-16/18 Jednorazowa sprzedaż i dostawa trzech serwerów komputerowych. dostawy
Strona 1 z 248