Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Kąclowa (odc. 100 km 3+890 – 3+960)

(Kliknij aby zobaczyć utrudnienia)

Znaleziono wyników: 2856
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWM-271-2-28/16 Dostawa materiałów do poprawy odwodnienia dróg dla RDW w Myślenicach. dostawy
2 RDWM-271-2-27/16 Dostawa barier segmentowych rurowych U-12a dla RDW w Myślenicach. dostawy
3 RDWM-271-2-26/16 Zabezpieczenie ścianki czołowej przepustu w m. Zagórzany w ciągu DW... roboty budowlane
4 RDWNS-271-2-22/16 „Utrzymanie czystości i porządku na obiekcie Rejonu Dróg... usługi
5 RDWM-271-2-25/16 Dostawa rur stalowych dla RDW w Myślenicach. dostawy
6 RDWM-271-2-24/16 Remont dylatacji modułowej na obiekcie mostowym w ciągu DW 967 m... roboty budowlane
7 RDWM-271-2-23/16 Remont dylatacji bitumicznej wraz z częściową wymianą nawierzchni w... roboty budowlane
8 RDWM-271-2-22/16 Remont nawierzchni wraz z wymianą dylatacji na obiekcie mostowym w... roboty budowlane
9 RDWT-271-2-24/16 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
10 RDWNS-271-2-20/16 „Oczyszczenie i uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej mostów... usługi
11 RDWT-271-2-21/16 Dostawa rębaka mobilnego tarczowego do Obwodu Drogowego Ciężkowice dostawy
12 RDWNS-271-2-19/16 „Zabezpieczenie skarpy i stożka mostu na potoku Grodkowianka w m... roboty budowlane
13 RDWNS-271-2-17/16 „Naprawa sygnalizacji świetlnej w Muszynie uszkodzonej w wyniku... roboty budowlane
14 RDWM-271-2-18/16 Odbudowa zniszczonych budowli siatkowo – kamiennych w potoku... roboty budowlane
15 RDWM-271-2-17/16 Remont nawierzchni chodników na obiekcie mostowym w m. Gdów rzeka... roboty budowlane
Strona 1 z 191