Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 4079
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-6/19 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
2 ZDW-DN-4-271-1-10/19 Aktualizacja oprogramowania VGM 4K-4 Cam plugin i VGM Player V3.0... dostawy
3 ZDW-DN-4-271-1-7/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
4 ZDW-DN-4-271-1-11/19 Opracowanie analizy hydraulicznej wpływu projektowanego mostu na rz... usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-4/19 Serwis i nadzór autorski nad prawidłowością funkcjonowania systemu... usługi
6 ZDW-DN-4-271-1-3/19 Serwis i nadzór autorski nad prawidłowością funkcjonowania systemu... usługi
7 Umowa nr ZUM/UM - 3/2019 Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-8/19 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj.: wprowadzania wód... usługi
9 ZDW-DN-4-271-1-5/19 Spawanie elementów metalowych tj. barier, słupków usługi
10 ZDW-DN-4-271-1-133/18 Serwis i nadzór autorski nad prawidłowością funkcjonowania... usługi
11 RDWM-271-2-2/19 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
12 RDWM-271-2-1/19 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
13 ZDW-DN-4-271-1-2/19 Zakup sprzętu komputerowego dostawy
14 ZDW-DN-4-271-1-121/18 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
15 ZDW-DN-4-271-1-1/19 Kopiowanie i skanowanie dokumentów czarno białych i kolorowychwraz z... usługi
Strona 1 z 272