Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Kąclowa (odc. 100 km 3+720 – 4+200)

(Kliknij aby zobaczyć utrudnienia)


Uwaga: Tymczasowe zakazy poruszania się po odcinkach wałów przeciwpowodziowych będących w ciągach tras rowerowych

(Kliknij aby zobaczyć szczegóły)

Znaleziono wyników: 3345
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-2-22/17 "Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew" dostawy
2 RDWT-271-2-18/17 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg. dostawy
3 RDWT-271-2-18/17 Sprzęt do zimowego utrzymania dróg dostawy
4 RDWT-271-2-18/17 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg dostawy
5 RDWJ-271-1-5/17 Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez... roboty budowlane
6 RDWJ-271/2-10/17 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg dostawy
7 RDWT-271-2-17/17 "Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg". dostawy
8 RDWJ-271/2-9/17 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg dostawy
9 RDWNS-271-2-17/17 „Naprawa uszkodzeń mostu na rzece Dunajec w ciągu DW 969 odc. 070 km... roboty budowlane
10 RDWJ-271-1-3/17 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice usługi
11 RDWJ-271/2-8/17 Wymiana uszkodzonych barieroporeczy na czterech mostach w ciągu DW 773 roboty budowlane
12 RDWJ-271/2-7/17 Wykonanie szczelnego zabezpieczenia redukującego oddziaływanie... roboty budowlane
13 RDWJ-271/2-5/17 Frezowanie pni drzew przy DW 773,775. usługi
14 RDWJ-271/2-4/17 Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej w workach, do układania na... dostawy
15 RDWJ-271/2-3/17 Naprawa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na DW 965 w... roboty budowlane
Strona 1 z 223