Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 3687
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-11/18 Zakup sprzętu komputerowego i aktualizacja programów. dostawy
2 ZDW-DN-4-271-1-8/18 Dostawa 2 500 litrów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
3 RDWT-271-2-8/18 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 9 zadań dostawy
4 ZDW-DN-4-271-1-9/18 Dostawa materiałów biurowych w 2018 roku dla Zarządu Dróg... dostawy
5 ZDW-DN-4-271-1-6/18 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
6 ZDW-DN-4-271-1-6/18 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
7 Umowa nr ZUM/UM - 6/2018 Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-5/18 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
9 ZDW-DN-4-271-1-4/18 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
10 ZDW-DN-4-271-1-4/18 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
11 ZDW-DN-4-271-1-7/18 Wykonanie kontrolnych wierceń geotechnicznych w ramach realizacji... usługi
12 ZDW-DN-4-271-7/18 Przebudowa / rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada –... usługi
13 ZDW-DN-4-271-1-129/17 Świadczenie usług nadzoru przy użyciu alarmu we wskazanych obiektach... usługi
14 RDWT-271-2-3/18 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki z podziałem na 19 zadań dostawy
15 Zarządzenie Dyrektora nr 2/2009,Aneks nr 1-2/2009 Usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych (pokoi,... usługi
Strona 1 z 246