Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5009
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-50/21 Modernizacja przepustu w ciągu DW 953 w m. Rzozów roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-1-34/21 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 27 działek położonych w... usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-41/21 Badania diagnostyczne nawierzchni DW 966 Wieliczka – Tymowa i DW 981... usługi
4 ZDW-DN-4-271-1-46/21 Naprawa urządzeń ANPR usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-45/21 Dostawa 2 000 litrów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47,... dostawy
6 ZDW-DN-4-271-1-44/21 Wykonanie materiału filmowego dla zadań: obwodnica Tuchowa,... usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-42/21 Konsultacja rozbiórki i relokacji elementów drewnianego budynku... usługi
8 RDWM-271-2-12/21 Wykonanie nawierzchnio-izolacji na chodnikach obiektów mostowych w... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-1-43/21 Konserwacja nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 993 w miejscowości... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-1-40/21 Usunięcie usterek na dachu budynku administracyjnego RDW w Nowym... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-1-37/21 Pomiary hałasu w dwóch punktach pomiarowych wraz z analizą wyników... usługi
12 ZDW-DN-4-271-61/21 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-1-38/21 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
14 ZDW-DN-4-271-1-39/21 Przełożenie złącza kablowo-licznikowego na Posterunku Drogowym w... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-51/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla ZDW w Krakowie – z podziałem... dostawy
Strona 1 z 334