Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 3768
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWNS-271-2-10/18 „Ramowanie i oczyszczenie skarpy skalnej w ciągu DW 971, w m. Milik” roboty budowlane
2 RDWNS-271-1-1/18 Remont nawierzchni DW 981 w m. Krynica Zdrój roboty budowlane
3 RDWM-271-2-12/18 Jednokrotne koszenie traw i samosiewów w pasie dróg wojewódzkich... usługi
4 RDWNS-271-2-11/18 „Poprawa odwodnienia DW 969” roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-1-47/18 Pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu Rozbudowa DW 958 Chabówka –... usługi
6 ZDW-DN-4-271-1-42/18 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny łącznie dla 9 działek... usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-44/18 Zakup 2 000 litów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, wraz z usługą... dostawy
8 ZDW-DN-4-271-1-45/18 Remont pomieszczeń administracyjnych i gospodarczych Obwodu... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-1-46/18 Remont pomieszczeń administracyjnych i gospodarczych Obwodu... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-1-41/18 Dostawa i montaż stacji naprawczych na Miejscach Obsługi Rowerzystów dostawy
11 RDWNS-271-2-12/18 „Naprawa uszkodzeń mostu na potoku Poroniec w/c DW 961 odc. 010 km... roboty budowlane
12 RDWT-271-2-16/18 „Wykonanie peronów przystankowych w ciągu DW 979 w m. Zagórzany i DW... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-1-40/18 Dostawa i obsługa liczników rowerzystów dostawy
14 RDWM-271-1-3/18 Jednokrotne koszenie traw i samosiewów w pasie dróg wojewódzkich... usługi
15 ZDW-DN-4-271-1-36/18 „Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
Strona 1 z 252