Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

DW 965 w m. Laskowa nieprzejezdna w dniach 14 - 22 grudnia 2017 w związku z rozpoczęciem prac związanych ze stabilizacją osuwiska

Znaleziono wyników: 3348
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-2-26/17 "Remont cząstkowy nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 na... roboty budowlane
2 RDWT-271-2-25/17 „Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami w ciągu DW 975... roboty budowlane
3 RDWT-271-2-22/17 "Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew" dostawy
4 RDWT-271-2-18/17 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg. dostawy
5 RDWT-271-2-18/17 Sprzęt do zimowego utrzymania dróg dostawy
6 RDWT-271-2-18/17 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg dostawy
7 RDWJ-271-1-5/17 Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez... roboty budowlane
8 RDWJ-271/2-10/17 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg dostawy
9 RDWT-271-2-17/17 "Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg". dostawy
10 RDWJ-271/2-9/17 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg dostawy
11 RDWNS-271-2-17/17 „Naprawa uszkodzeń mostu na rzece Dunajec w ciągu DW 969 odc. 070 km... roboty budowlane
12 RDWJ-271-1-3/17 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice usługi
13 RDWJ-271/2-8/17 Wymiana uszkodzonych barieroporeczy na czterech mostach w ciągu DW 773 roboty budowlane
14 RDWJ-271/2-7/17 Wykonanie szczelnego zabezpieczenia redukującego oddziaływanie... roboty budowlane
15 RDWJ-271/2-5/17 Frezowanie pni drzew przy DW 773,775. usługi
Strona 1 z 224