Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4628
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-71/20 Wznowienie serwisów dla czterech urządzeń typu Firewall „Fortigate usługi
2 ZDW-DN-4-271-1-67/20 Opracowanie analizy rozwoju i rozbudowy systemu Zintegrowany System... usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-72/20 Prace remontowe na terenie ZDW w Krakowie przy ul. Głowackiego 56 w... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-1-70/20 Wykonanie linii zasilającej od istniejącego zestawu... dostawy
5 ZDW-DN-4-271-1-72/20 Wymiana aktywnych znaków C-9 w Trzebini na drodze wojewódzkiej 791... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-1-69/20 Konserwacja i bieżące utrzymanie podświetlanego znaku D-6 i... dostawy
7 ZDW-DN-4-271-1-47/20 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 17 działek położonych w... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-63/20 Aktualizacja oprogramowania VGM Windows 2019 MS WSQL Server Mod x 6... dostawy
9 ZDW-DN-4-271-1-65/20 Budowa ciągu pieszego w ciągu DW 965 na odc. 130 km 0+690 – 0+707. roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-1-66/20 Wymiana aktywnego znaku D-6 wraz z czujnikiem obecności pieszego w... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-1-64/20 Adaptacja części obiektu budowlanego nr 4 przy ul. Głowackiego 56 w... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-1-58/20 Naprawy pogwarancyjne elementów systemu MKA. usługi
13 ZDW-DN-4-271-65/20 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg... roboty budowlane
14 RDWM-271-2-8/20 Zabezpieczenie antykorozyjne na przepustach i obiektach mostowych w... roboty budowlane
15 RDWM-271-1-6/20 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinki drogi krajowej nr 7... usługi
Strona 1 z 309