Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Kąclowa (odc. 100 km 3+720 – 4+200)

(Kliknij aby zobaczyć utrudnienia)

Znaleziono wyników: 3305
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWNS-271-2-3/17 „Naprawa nawierzchni mostów w ciągu DW 969 – roboty wynikające z... roboty budowlane
2 RDWNS-271-2-2/17 „Rozebranie drogi objazdowej z płyt betonowych i odtworzenie rowu... roboty budowlane
3 RDWNS-271-2-1/17 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
4 RDWT-271-2-4/17 Sprzedaz sprzetu do zimowego utrzymania drog dostawy
5 ZDW-DN-4-271-1-99/16 „ Dostawa 2500 litów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
6 ZDW Sprzedaż energii elektrycznej dostawy
7 ZDW-DN-4-271-1-127/16 ,,Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kościuszki (DW... roboty budowlane
8 RDWT-271-2-3/17 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg dostawy
9 ZDW-DN-4-271-1-129/16 Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania pn:... usługi
10 RDWT-271-2-2/17 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dostawy
11 ZDW-DN-4-271-1-128/16 „Zakup samochodu używanego Opel Corsa WI 7127V dostawy
12 ZDW-DN-4-271-1-117/16 „Zakup dwóch urządzeń Xerox Work Centre 7855i i Xerox Work Centre... dostawy
13 ZDW-DN-4-271-1-114/16 „Dostawa konstrukcji aluminiowych na budowę budynku... dostawy
14 ZDW-DN-4-271-1-126/16 „Remont instalacji elektrycznej w OD Kęty.” roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-1-122/16 „Remont systemu monitoringu wizyjnego przy ul. Głowackiego 56 w... roboty budowlane
Strona 1 z 221