Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zapraszamy Samorządy Gminne do składania wniosków o doświetlenie przejść dla pieszych na 2020 rok

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 4383
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-85/19 Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej w... usługi
2 ZDW-DN-4-271-1-108/19 Wykonanie analizy hydrauliczno-hydrologicznej wpływu projektowanej... usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-110/19 Utrzymanie czystości i porządku, czynności administracyjne na... usługi
4 RDWNS-271-2-27/19 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-109/19 Aktualizacja oprogramowania Veritas usługi
6 ZDW-DN-4-271-1-112/19 Zakup sprzętu elektronicznego dostawy
7 ZDW-DN-4-271-1-113/19 Naprawa instalacji centralnego ogrzewania roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-1-105/19 Remont pomieszczeń w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-1-99/19 Remont przyłącza elektrycznego do magazynu soli wraz z przebudową... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-1-98/19 Remont w budynku konferencyjno – wypoczynkowym z Zakopanem przy ul... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-88/19 Interwencyjne usuwanie pojawiających się skutków zdarzeń drogowych... usługi
12 ZDW-DN-4-271-1-106/19 Zakup urządzenia Xerox Altalink C8055 dostawy
13 ZDW-DN-4-271-1-103/19 Zakup sprzętu elektronicznego dostawy
14 ZDW-DN-4-271-1-102/19 Sprzątanie pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul... usługi
15 ZDW-DN-4-271-1-92/19 Wykonanie audytu KRI usługi
Strona 1 z 293