Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Kąclowa (odc. 100 km 3+720 – 4+200)

(Kliknij aby zobaczyć utrudnienia)


Uwaga: Tymczasowe zakazy poruszania się po odcinkach wałów przeciwpowodziowych będących w ciągach tras rowerowych

(Kliknij aby zobaczyć szczegóły)

Znaleziono wyników: 3323
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWNS-271-2-14/17 „Naprawa i zabezpieczenie korpusu drogowego DW 968 odc. 070 km 5+562... roboty budowlane
2 RDWNS-271-2-15/17 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
3 RDWM-271-2-6/17 Zakup betonu B-15 dla Obwodu Drogowego w Wieliczce. dostawy
4 RDWM-271-2-5/17 Wymiana uszkodzonych poręczy P-11 wzdłuż chodnika od strony rzeki... roboty budowlane
5 RDWNS-271-2-11/17 „Naprawa nawierzchni chodnika w ciągu DW 957 w m. Nowy Targ” roboty budowlane
6 RDWNS-271-2-13/17 „Naprawa uszkodzeń mostu na rzece Dunajec w ciągu DW 969 odc. 070 km... roboty budowlane
7 RDWNS-271-2-10/17 „Porządkowanie pasa drogowego DW 968, 969, 971” usługi
8 RDWNS-271-2-9/17 „Naprawa chodników mostu na pot. Słopnianka w/c DW 981 odc. 070 km... roboty budowlane
9 RDWNS-271-2-7/17 „Likwidacja kolein i nierówności nawierzchni DW 957 i 969” roboty budowlane
10 RDWJ-271/2-6/17 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
11 RDWNS-271-2-8/17 „Naprawa uszkodzonego zabezpieczenia skarpy DW 971 odc. 010 km 3+727... roboty budowlane
12 RDWNS-271-2-5/17 „Naprawa uszkodzeń mostu na potoku Krośnica w ciągu DW 969 odc. 090... roboty budowlane
13 RDWNS-271-2-4/17 „Naprawa detekcji na sygnalizacji świetlnej ul. Ludźmierska (DW 957)... roboty budowlane
14 RDWJ-271-1-1/17 Badanie odcinków dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg... usługi
15 RDWM-271-2-4/17 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek... usługi
Strona 1 z 222