Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4195
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-52/19 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa. roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-1-56/19 Wykonanie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badań podłoża... usługi
3 RDWM-271-2-12/19 Wykonania przeglądów podstawowych (rocznych) obiektów mostowych w... usługi
4 RDWM-271-2-11/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Myślenice. usługi
5 RDWNS-271-2-11/19 „Naprawa uszkodzeń przepustów w ciągu DW 968 i 969” roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-1-48/19 Wykonanie aktualizacji oprogramowania VGM WEB SERVER ENTERPRISE 100... usługi
7 ZDW-DN-4-271-46/19 Remont ogrodzenia ZDW w Krakowie ul. Głowackiego 56 roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-1-51/19 Zakup 2 500 litów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, wraz z usługą... dostawy
9 ZDW-DN-4-271-1-54/19 Ekspertyza przepustu w ciągu DW 776 odc. kilometraż odc. 101 km 0+872 usługi
10 ZDW-DN-4-271-50/19 Opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania pn. „System ochrony... usługi
11 31/203/0023/19 Najem miejsca pod automaty biletowe usługi
12 ZDW-DN-4-271-1-55/19 Studium poprawy zewnętrznej dostępności i obsługi komunikacyjnej... usługi
13 RDWNS-271-2-10/19 „Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy mostowych na obiektach... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-1-40/19 Obsługa systemu liczenia rowerzystów wykonanego w ramach umów nr... usługi
15 ZDW-DN-4-271-1-53/19 Sprzątanie pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul... usługi
Strona 1 z 280