Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4822
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-108/20 Świadczenie usług nadzoru przy użyciu alarmu we wskazanych obiektach... usługi
2 ZDW-DN-4-271-1-139/20 Wykonywanie przez Kancelarię/Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług... usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-121/20 Remont budynku administracyjnego nr 1 Obwodu Drogowego w Starym... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-1-137/20 Świadczenie usług porządkowania i archiwizacji dokumentacji dla... usługi
5 RDWK-271-2-33/20 Rębak do gałęzi montowany na przyczepie dostawy
6 RDWK-271-2-30/20 Zakup sprzętu do zalewania szczelin dostawy
7 ZDW-DN-4-271-1-129/20 Zakup serwerów do obsługi Active Directory dostawy
8 ZDW-DN-4-271-1-119/20 Remont bramy wjazdowej na teren Obwodu Drogowego w Bochni roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-1-118/20 Remont bram garażowych w budynku gospodarczym – Zakopane ul. Bulwary... roboty budowlane
10 RDWJ-271/2-16/20 Zakup myjki spalinowej wysokociśnieniowej na przyczepie... dostawy
11 RDWJ-271/2-15/20 Dostawa odbiornika GNSS dostawy
12 RDWJ-271/2-14/20 Zakup myjki spalinowej wysokociśnieniowej na podwoziu dostawy
13 RDWJ-271/2-13/20 Zakup rębaka tarczowego do gałęzi dostawy
14 RDWJ-271/2-12/20 Wymiana drzwi wewnętrznych i montaż żaluzji pionowych w siedzibie... dostawy
15 ZDW-DN-4-271-1-136/20 Zakup dwóch uniwersalnych rowerów użytkowych ze wspomaganiem... dostawy
Strona 1 z 322