Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 4029
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWJ-271/2-8/18 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
2 ZDW-DN-4-271-1-119/18 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji,projektów... usługi
3 RDWJ-271/2-7/18 Naprawa uszkodzonych elementów ronda na DW 783 – Obwodnica Miechowa roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-1-126/18 Zakup 50 licencji pakietu biurowego MS Office 2019 Standard PL na... dostawy
5 ZDW-DN-4-271-1-118/18 Obsługa serwisowa systemu ELO usługi
6 ZDW-DN-4-271-1-112/18 Roboty remontowe polegające na wymianie wykładziny dywanowej w... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-1-105/18 Usługi recepcyjne w ośrodku konferencyjno wypoczynkowym w Zakopanem... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-106/18 Remont instalacji wentylacyjnej w budynku nr 2 przy ul. Głowackiego... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-1-104/18 Remont nawierzchni w Obwodzie Drogowym w Bochni przy ul... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-1-120/18 Utrzymanie czystości i porządku, czynności administracyjne na... usługi
11 RDWNS-271-2-22/18 „Naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-1-115/18 Remont sieci teleinformatycznej w budynku ZDW w Krakowie roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-1-113/18 Zakup sprzętu komputerowego dostawy
14 RDWK-271-1-22/2018 1. Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
15 ZDW-DN-4-271-1-111/18 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny części działek: 1/1 o pow... usługi
Strona 1 z 269