Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 4283
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWM-271-1-6/19 Remont przepustów w ciągu DW 946 w m. Kuków. roboty budowlane
2 RDWM-271-1-5/19 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 7 w... usługi
3 RDWM-271-1-4/19 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 44 w... usługi
4 ZDW-DN-4-271-1-68/19 Aktualizacja oprogramowania Drone Survey Pro Mod dostawy
5 ZDW-DN-4-271-1-69/19 Zakup sprzętu elektronicznego dostawy
6 ZDW-DN-4-271-72/19 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
7 ZDW-DN-4-271-1-67/19 Opracowanie opinii techniczno-prawnej dotyczącej roszczeń... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-61/19 Wykonania tabliczek informacyjnych na Małopolskie Trasy Rowerowe. usługi
9 ZDW-DN-4-271-1-63/19 Wykonanie analizy hydrauliczno-hydrologicznej wpływu projektowanej... usługi
10 ZDW-DN-4-271-1-62/19 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
11 ZDW-DN-4-271-1-66/19 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa DW Nr... usługi
12 RDWNS-271-2-14/19 „Naprawa zabezpieczenia nasypu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej... roboty budowlane
13 RDWNS-271-2-13/19 „Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli biurowych do nowej siedziby... dostawy
14 RDWNS-271-2-12/19 „Udrożnienie, naprawa i umocnienie wylotu kanalizacji w ciągu DW 981... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-1-58/19 Dostawa lekkiej konstrukcji stalowej (garaż + 4 stanowiska... dostawy
Strona 1 z 286