Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4429
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-8/20 Naprawy pogwarancyjne elementów systemu MKA usługi
2 ZDW-DN-4-271-1-4/20 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Kościelną w... usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-6/20 Zakup 2 500 litów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, wraz z usługą... dostawy
4 ZDW-DN-4-271-1-7/20 Aktualizacja oprogramowania VID-VGM STREEMING VPS SERVER SaaS usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-5/20 Ustalenie okoliczności i przyczyny wypadku w pracy z dnia 22... usługi
6 RDWM-271-2-2/20 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
7 RDWM-271-2-1/20 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
8 nr ZUM/UM - 4/2020 Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
9 ZDW-DN-4-271-1-3/20 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
10 ZDW-DN-4-271-1-101/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
11 RDWNS-271-3-1/20 "Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... usługi
12 ZDW-DN-4-271-1-02/20 Aktualizacja oprogramowania OMCS 2020 Map Viewer usługi
13 ZDW-DN-4-271-1-1/20 Zastępstwo procesowe Zamawiającego wraz z doradztwem prawnym w... usługi
14 ZDW-DN4-271-1-114/19 Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
15 ZDW-DN-4-271-1-97/19 „Wykonanie usługi przeglądów instalacji gazowej w budynkach Zarządu... usługi
Strona 1 z 296