Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 4880
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-15/21 Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do... dostawy
2 RDWNS-271-2-4/21 „Zakup narzędzi i materiałów do prac utrzymaniowych na drogach,... dostawy
3 RDWNS-271-2-4/21 „Zakup narzędzi i materiałów do prac utrzymaniowych na drogach,... dostawy
4 RDWM-271-3-4/21 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na zadania. dostawy
5 ZDW-DN-4-271-1-14/21 Dostawa materiałów biurowych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie dostawy
6 ZDW-DN-4-271-1-41/20 Dostawa 2 odbiorników GPS/GNSS przystosowanego do pracy w sieci... dostawy
7 ZDW-DN-4-271-1-131/20 Dostawa samochodu osobowego dostawy
8 RDWM-271-2-7/21 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni porowatej dwuwarstwowej... usługi
9 RDWNS-271-2-5/21 „Zakup siłownika hamulca do samochodu Mercedes Benz Unimog U 400” dostawy
10 RDWM-271-3-3/21 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na zadania. dostawy
11 ZDW-DN-4-271-1-12/21 Przygotowanie i analiza materiałów, załączników koniecznych do... usługi
12 RDWM-271-2-5/21 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów pochodzących z dróg. usługi
13 RDWNS-271-2-2/21 „Ramowanie i oczyszczenie skarpy skalnej w ciągu DW 971” roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-13/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-1-6/21 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Zarządu Dróg... usługi
Strona 1 z 326