Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4146
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-32/19 Mycie okien w budynku administracyjnym oraz pawilonie nr 1 Zarządu... usługi
2 RDWNS-271-2-7/19 „Uzupełnienie brakujących klap zwrotnych na przepustach wałowych w/c... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-1-36/19 Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, oraz aktualizacja... dostawy
4 ZDW-DN-4-271-1-38/19 Aktualizacja oprogramowania Pix4D Mapper usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-31/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
6 ZDW-DN-4-271-1-34/19 Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań remontowych... usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-35/19 Wykonanie, dostawa i montaż siatek zabezpieczających na moście... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-1-26/19 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 7 działek położonych w... usługi
9 ZDW-DN-4-271-1-33/19 Modernizacja przejść dla pieszych - DW 969 w Krościenku nad Dunajcem roboty budowlane
10 RDWM-271-1-1/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – Modernizacja DW 953... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-1-29/19 Budowa nowej siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą... roboty budowlane
12 RDWNS-271-1-3/19 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon... usługi
13 ZDW-DN-4-271-1-28/19 Okresowy przegląd 71 szt. klimatyzatorów usługi
14 RDWM-271-2-7/19 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 3 zadania. dostawy
15 ZDW-DN-4-271-24/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 968 Lubień –... usługi
Strona 1 z 277