Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 3805
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-1-10/18 „Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 977... roboty budowlane
2 RDWNS-271-2-15/18 „Naprawa uszkodzeń mostu na potoku Cicha Woda w/c DW 961 odc. 010 km... roboty budowlane
3 RDWNS-271-2-14/18 „Naprawa uszkodzeń mostu na potoku Poroniec w/c DW 961 odc. 010 km... roboty budowlane
4 RDWM-271-1-5/18 Jednokrotne koszenie traw i samosiewów w pasie dróg wojewódzkich... usługi
5 RDWJ-271/2-5/18 Usuwanie skutków ulewnych deszczy w ciągu DW 794 na terenie gminy... roboty budowlane
6 RDWJ-271/2-4/18 Ustawienie drogowych barier ochronnych linowych na DW 964 roboty budowlane
7 RDWJ-271/2-3/18 Montaż punktowych elementów odblaskowych na DW 776 i 794 roboty budowlane
8 RDWJ-271/2-2/18 Zabezpieczenie odcinka Obwodnicy Proszowic poprzez ułożenie trwałego... roboty budowlane
9 RDWJ-271-2-1/18 Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności... usługi
10 ZDW-DN-4-271-71/18 Remont miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową na terenie przy... roboty budowlane
11 RDWNS-271-1-5/18 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon... usługi
12 ZDW-DN-4-271-1-65/18 Aktualizacja programu Adobe CC. dostawy
13 ZDW-DN-4-271-1-55/18 Opracowanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego zlokalizowanego... usługi
14 RDWNS-271-1-4/18 Jednokrotne koszenie traw i samosiewów w pasie dróg wojewódzkich... usługi
15 ZDW-DN-4-271-1-64/18 Okresowy przegląd 69 szt. klimatyzatorów usługi
Strona 1 z 254