Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5088
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-2-47/21 Remont schodów zewnętrznych w budynku Obwodu Drogowego w Sieradzy roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-1-63/21 Modernizacja ronda w ciągu DW 791 w m. Klucze roboty budowlane
3 RDWT-271-2-36/21 Serwis olejowo - filtrowy ciągnika New Holland usługi
4 RDWT-271-2-42/21 Remont chodnika w ciągu DW 977 w m. Łużna roboty budowlane
5 RDWT-271-2-30/21 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 2 części dostawy
6 RDWT-271-2-41/21 Remont schodów zewnętrznych w budynku Obwodu Drogowego w Sieradzy roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-1-62/21 Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW 966 odc. 100 km 1+710 –... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-59/21 Roboty naprawcze na DW 953 i DW 955 roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-1-61/21 Pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn... usługi
10 RDWK-271-3-7-21 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
11 RDWT-271-2-37/21 Remont opaski fundamentowej w budynku Obwodu Drogowego w Sieradzy roboty budowlane
12 RDWM-271-2-19/21 Dostawa elementów odstraszających zwierzynę tzw. „wilczych oczu”. dostawy
13 RDWT-271-2-35/21 Dostawa elektronarzędzi dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sieradzy dostawy
14 RDWT-271-2-34/21 Wykonanie przeglądu dwóch stacji pompowni wód deszczowych EPS P40 i... usługi
15 RDWT-271-2-31/21 Remont schodów zewnętrznych w budynku Obwodu Drogowego w Sieradzy roboty budowlane
Strona 1 z 340