Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4554
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-34/20 Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia łączności... usługi
2 ZDW-DN-4-271-48/20 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji... usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-20/20 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
4 ZDW-DN-4-271-1-43/20 Okresowy przegląd 71 szt. klimatyzatorów usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-42/20 Kształtowanie terenów zielonych – ZDW Kraków ul. Głowackiego 56 usługi
6 ZDW-DN-4-271-45/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-40/20 Remont pomieszczeń socjalno-biurowych w Obwodzie Drogowym w Babicach roboty budowlane
8 RDWNS-271-2-10/20 „Wymiana centrali telefonicznej w obudowie naściennej na nową wraz z... usługi
9 ZDW-DN-4-271-1-45/20 Naprawa stacji monitoringu usługi
10 ZDW-DN-4-271-1-44/20 Aktualizacja oprogramowania ISID Drone-Inspektor V2 dostawy
11 RDWNS-271-1-14/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
12 RDWNS-271-1-13/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
13 RDWNS-271-1-12/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-50/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 966 Muchówka –... usługi
15 ZDW-DN-4-271-1-35/20 Audyt bezpieczeństwa danych osobowych Małopolskiej Karty... usługi
Strona 1 z 304