Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 4925
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-33/21 Wykonanie remontu istniejącego odwodnienia drogi gminnej na osiedlu... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-1-30/21 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Modernizacja odcinków dróg... usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-28/21 Wykonanie przebudowy instalacji chłodniczych zewnętrznych w... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-1-19/21 Nasadzenia na terenie Ośrodka w Zakopanem przy ul. Bulwary... usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-31/21 Wymiana kamer sytemu detekcji pojazdów w sygnalizacjach świetlnych... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-16/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-15/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-4/21 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-1-26/21 Obliczenia kontrolne światła przepustu pod DW 964 w m. Kasina Wielka... usługi
10 ZDW-DN-4-271-1-25/21 Wykonanie przeglądu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Dróg... usługi
11 RDWK-271-3-4/21 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
12 ZDW-DN-4-271-1-27/21 Aktualizacja systemu VideoGpsMap WEB Station – Windows IIS Server dostawy
13 ZDW-DN-4-271-1-29/21 „Zakup i dostawa wody mineralnej do Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
14 ZDW-DN-4-271-1-23/21 Pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych na drogach... usługi
15 ZDW-DN-4-271-1-18/21 Doręczanie świadczeń pieniężnych w formie przekazów pocztowych lub... usługi
Strona 1 z 329