Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5297
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 sprawy wewnętrzne RDWM Wymiana uszkodzonych barier drogowych na przepuście w ciągu DW 968 w... roboty budowlane
2 sprawy wewnętrzne DI-6 Wykonanie analizy porealizacyjnej wraz z opracowaniem wyników w... usługi
3 sprawy wewnętrzne DI-1 Pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. Obwodnica... usługi
4 sprawy wewnętrzne DI-2 Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW 958 odc. 030 km 1+870 –... usługi
5 sprawy wewnętrzne RDWK Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania na... dostawy
6 sprawy wewnętrzne RDWJ Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania na... dostawy
7 sprawy wewnętrzne DN-3 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
8 ZDW-DN-4-271-21/22 ... usługi
9 sprawy wewnętrzne RDWJ Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej w workach, do układania na... dostawy
10 RDWK-271-2-27/21 Zakup agregatu z modułem spawalniczym dostawy
11 ZDW-DN-4-271-1-97/21 Serwis i nadzór autorski oprogramowania Ratusz firmy Rekord przez... usługi
12 sprawy wewnętrzne RDWJ Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
13 ZDW-DN-3-271-7/22 Dostawa materiałów biurowych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie dostawy
14 sprawy wewnętrzne DU-5 Obsługa liczników rowerzystów usługi
15 sprawy wewnętrzne DI-6 Pomiary hałasu w jednym punkcie pomiarowym wraz z analizą wyników... usługi
Strona 1 z 354