Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 3855
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-89/18 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
2 ZDW-DN-4-271-1-79/18 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-76/18 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji,projektów... usługi
4 ZDW-DN-4-271-1-86/18 Wykonanie powykonawczych pomiarów hałasu w ciągu DW 971 w m. Krynica... usługi
5 ZDW-DN-4-271-86/18 Remont zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 971 w m... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-1-82/18 Remont kanalizacji w ciągu DW 957 w m. Czarny Dunajec roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-1-83/18 Remont konstrukcji nawierzchni DW 958 w m. Bielanka roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-1-84/18 Remont DW 959 w m. Chochołów w zakresie wzmocnienia istniejącego... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-1-87/18 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania rond w... usługi
10 ZDW-DN-4-271-1-81/18 Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dostawy
11 - Niewyłączne i niezbywalne licencje (każda licencja na jeden... usługi
12 ZDW-DN-4-271-1-77/18 Aktualizacja urządzenia Barracuda WebFilter 610 usługi
13 ZDW-DN-4-271-1-80/18 Zakup sprzętu komputerowego dostawy
14 RDWNS-271-2-17/18 „Dostawa rur stalowych ocynkowanych ze szwem o średnicy 2", długości... dostawy
15 RDWNS-271-2-18/18 „Wynajem środka transportu typu HDS do przewozu betonowych zapór... usługi
Strona 1 z 257