Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4822
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZP 5 V/09 „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską... usługi
2 ZP 2 V/09 Obwodnica Podegrodzia roboty budowlane
3 ZP1V/09 "Obwodnica Szczurowej" roboty budowlane
4 ZP4V/09 Opracowanie studiów wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
5 ZP8IV/09 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie realizacji projektu:... usługi
6 ZP3IV/09 Modernizacja drogi woj. Nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna. roboty budowlane
7 RDWM/ZP-14/2009 Remont mostu na potoku Targoszówka w m. Kuków w ciągu drogi woj. nr... roboty budowlane
8 RDWM/ZP-15/2009 Remont mostu na potoku Ubionka w m. Sułkowice w ciągu drogi woj. nr... roboty budowlane
9 ZP3V/09 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami... usługi
10 PRÓBA zamieszczania ogłoszeń roboty budowlane
11 RDW.NS/ZP-01-VI/2009 „Usprawnienie transportu drogowego w obszarze Krościenko –... roboty budowlane
12 ZP-16/RJ/2009 Remont wiaduktu nad torami PKP w m. Bochnia – zaprojektuj i wybuduj roboty budowlane
13 ZP-RDW-K-9/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa małopolskiego–... usługi
14 RDW.NS/ZP-01-IV/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
15 RDW.NS/ZP-03-IV/2009 „Remont mostu na potoku Kryniczanka w m. Krynica, w km 0 084, w/c... roboty budowlane
Strona 1 z 322