Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 4279
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWM-271-1-5/19 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 7 w... usługi
2 RDWM-271-1-4/19 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 44 w... usługi
3 ZDW-DN-4-271-72/19 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
4 ZDW-DN-4-271-1-67/19 Opracowanie opinii techniczno-prawnej dotyczącej roszczeń... usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-61/19 Wykonania tabliczek informacyjnych na Małopolskie Trasy Rowerowe. usługi
6 ZDW-DN-4-271-1-63/19 Wykonanie analizy hydrauliczno-hydrologicznej wpływu projektowanej... usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-62/19 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-66/19 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa DW Nr... usługi
9 RDWNS-271-2-14/19 „Naprawa zabezpieczenia nasypu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej... roboty budowlane
10 RDWNS-271-2-13/19 „Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli biurowych do nowej siedziby... dostawy
11 RDWNS-271-2-12/19 „Udrożnienie, naprawa i umocnienie wylotu kanalizacji w ciągu DW 981... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-1-58/19 Dostawa lekkiej konstrukcji stalowej (garaż + 4 stanowiska... dostawy
13 ZDW-DN-4-271-1-64/19 Remont ogrodzenia w Czarnym Dunajcu ul. Kolejowa 30G roboty budowlane
14 RDWM-271-2-13/19 Wykonanie kanalizacji deszczowej metoda przewiertu w ciągu DW 957 w... roboty budowlane
15 RDWM-271-1-3/19 Odtworzenie i umocnienie skarp korpusu drogowego DW 956 od strony... roboty budowlane
Strona 1 z 286