Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4490
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 DI-3-271/90UNSS/09 Dostawa pakietu programów komputerowych "TMZ CPS" , w skład którego... dostawy
107 DI-3-271/91/UNSS/09 Zwiększenie zakresu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych... usługi
108 DI-3-271/92/UNSS/09 Zwiększenie zakresu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych... usługi
109 DI-3-271/93/UNSS/09 " Zakup regałów na potrzeby archiwum " dostawy
110 DI-3-271/94/UNSS/09 Dostawa 7-miu kart SIM dla urządzeń GPS przeznaczonych do montażu w... dostawy
111 DI-3-271/95/UNSS/09 Montaż siedmiu urządzeń lokalizacji pojazdów na pojazdach służbowych... usługi
112 DI-3-271/96/UNSS/09 Dostawa klimatyzatora wraz z montażem dostawy
113 DI-3-271/97/UNSS/09 Remont streowników sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach... usługi
114 DI-3-27178/UNSS/09 Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie... usługi
115 DI3-271/70/UNSS/09 Sprzedaż samochodu DAEWOO-FSO/FSO Matiz 0.8 Kat, rok produkcji 1999,... usługi
116 DI3-271/82/UNSS/09 Dostarczenie wraz z instalacją i wdrożeniem Oprogramowania SAM, GSS, VBE... dostawy
117 DI3/271/72/UNSS/09 Dostawa głowicy roboczej do frezowania karp ściętych drzew dostawy
118 DI3/271/74/UNSS/09 Sporządzenia operatu obmiaru powierzchni włączenia komunikacyjnego... usługi
119 Nr umowy: RDWT/U-48/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
120 nr ZUM/UM - 4/2020 Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
Strona 8 z 300