Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4490
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
4261 ZDW-DN4-271-1-6/16 Uzyskanie pozwoleń w zakresie szczególnego korzystania z wód tj... usługi
4262 ZDW-DN4-271-1-75/18 Rozbudowa systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna w zakresie... usługi
4263 ZDW-DN4-271-1-93/18 Wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD) w rozumieniu... usługi
4264 ZDW-DN4-271-1-94/18 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dostawy
4265 ZDW-DN4-271-107/15 Przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu pn. Małopolska Karta... usługi
4266 ZDW-DN4-271-113/15 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w m. Siedliska. roboty budowlane
4267 ZDW-DN4-271-118/15 ,,Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich –... roboty budowlane
4268 ZDW-DN4-271-13/15 Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową DW nr 965 odc. 120 km 2 150-2 260... roboty budowlane
4269 ZDW-DN4-271-16/15 Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową DW nr 977 odc. 120km 2 130 – 2... roboty budowlane
4270 ZDw-DN4-271-23/15 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla rejonów, obwodów i... usługi
4271 ZDW-DN4-271-27/14 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas... usługi
4272 ZDW-DN4-271-30/14 „Świadczenie usług w zakresie: montażu, demontażu oraz... usługi
4273 ZDW-DN4-271-38/14 „Budowa obwodnicy miejscowości Krynica – Zdrój w ciągu DW nr 981 i... usługi
4274 ZDW-DN4-271-43/14 „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – DW 780 w m. Liszki z... roboty budowlane
4275 ZDW-DN4-271-44/14 „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – DW 774 w m. Kryspinów z... roboty budowlane
Strona 285 z 300