Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4490
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 Opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla... usługi
47 Opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla... usługi
48 „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy... usługi
49 Świadczenie usług certyfikacyjnych polegających na :1)wydawaniu... usługi
50 RDWT-271-2-25/17 „Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami w ciągu DW 975... roboty budowlane
51 Umowa nr ZUM/UM - 3/2019 Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
52 ZDW-DN-4-271-1-21/20 Świadczenie pomocy prawnej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie usługi
53 - „Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej Podmiotu... dostawy
54 - „Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr... usługi
55 - Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
56 - Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na siedem... dostawy
57 - Licencja na korzystanie z LEX on-line usługi
58 - Usługa dostępu do systemu informacji Prawnej LEX. dostawy
59 - Świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych z... usługi
60 - Świadczenie usług odbioru odpadów (ul.Kościuszki, Piwniczna) dostawy
Strona 4 z 300