Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 4279
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 Opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla... usługi
47 Opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla... usługi
48 „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy... usługi
49 Świadczenie usług certyfikacyjnych polegających na :1)wydawaniu... usługi
50 RDWT-271-2-25/17 „Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami w ciągu DW 975... roboty budowlane
51 Umowa nr ZUM/UM - 3/2019 Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
52 - „Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej Podmiotu... dostawy
53 - „Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr... usługi
54 - Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
55 - Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na siedem... dostawy
56 - Usługa dostępu do systemu informacji Prawnej LEX. dostawy
57 - Świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych z... usługi
58 - Świadczenie usług odbioru odpadów (ul.Kościuszki, Piwniczna) dostawy
59 - Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
60 - Niewyłączne i niezbywalne licencje (każda licencja na jeden... usługi
Strona 4 z 286