Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4490
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 - Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
62 - Niewyłączne i niezbywalne licencje (każda licencja na jeden... usługi
63 - Dostarczanie wody do nieruchomości położonej w Myślenice... usługi
64 --- Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów... usługi
65 1/2010 Na wynajem nieruchomości użytkowej: „Stacja paliw” przy ul... usługi
66 2/2010 Usługi transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg wojewódzkich na... usługi
67 271-2-1/13 Sprzedaż zbędnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg - SOLARKA... dostawy
68 271-2-1/15 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na zadania dostawy
69 271-2-30/15 Wykonanie kart obiektów mostowych dla 8 obiektów inżynierskich na... usługi
70 3/2011 Na wynajem lokalu użytkowego o pow. 48,1 m2 w budynku... usługi
71 31/203/0023/19 Najem miejsca pod automaty biletowe usługi
72 4/2010 Wynajem lokali użytkowych na terenie nieruchomości w Krakowie przy... usługi
73 5/2011 Dzierżawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg usługi
74 6/2009 „Wynajem lokalu biurowego oraz terenu-placu składowego na terenie... usługi
75 6/2010 Wynajem wyznaczonych lokali użytkowych w Nowym Sączu, ul... usługi
Strona 5 z 300