Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4520
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZP9IX/09 Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych z podziałem na dwa... dostawy
2 ZP8IX/09 Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej... roboty budowlane
3 ZP8IV/09 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie realizacji projektu:... usługi
4 ZP7IX/09 Zabezpieczenie skarpy i remont chodnika w m. Raba Wyżna w km 5 150... roboty budowlane
5 ZP4XII/09 Budowa obwodnicy Skały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 usługi
6 ZP4XI/09 Zamawiający Powiat Nowosądecki Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m.Brzezna z... usługi
7 ZP4VI/09 Przebudowa mostu w m. Gorlice na potoku Stróżowianka - roboty... roboty budowlane
8 ZP4V/09 Opracowanie studiów wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
9 ZP3XI/09 Wykonanie robót związanych z utrzymaniem nośności mostu na potoku... roboty budowlane
10 ZP3V/09 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami... usługi
11 ZP3IV/09 Modernizacja drogi woj. Nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna. roboty budowlane
12 ZP2X/09 Dostawa papieru i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do... dostawy
13 ZP2VIII/09 Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, projektów... usługi
14 ZP2VII/09 Przebudowa mostu w m. Kasina Wielka roboty budowlane
15 ZP1VI/09 Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków – Chełmek, Etap II. Modernizacja... roboty budowlane
Strona 1 z 302