Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4822
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-271-1-1/18 Bieżące utrzymanie trasy rowerowej na terenie RDW Kraków, z/s w... usługi
2 RDWT-271-2-17/18 „Roboty porządkowe przy obiektach inżynierskich – z podziałem na 2... usługi
3 RDWK-271-1-2/16 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
4 RDWK-271-1-4/20 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
5 usługi
6 dostawy
7 dostawy
8 dostawy
9 RDWK-271-2-5/18 „Roboty zabezpieczające most na kanale żeglugowym Smolice w... roboty budowlane
10 RDWK-271-1-1-17 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
11 RDWK-271-1-4/17 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
12 ZDW-DN-4-271-1-43/17 "Instalacja i monitoring urządzeń transmisji alarmów pożarowych w... usługi
13 ZDW-DN-4-271-1-39/17 "Obsługa serwisowa systemu ELO". usługi
14 ZDW-DN-4-271-1-26/17 Analiza porealizacyjna dla inwestycji pn.: „Budowa zachodniej... usługi
15 RDWK-271-2-24/2020 Bieżąca konserwacja chodnika na DW 949 w m. Jawiszowice. roboty budowlane
Strona 1 z 322