Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4591
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 ZDW-DN-4-271-1-81/16 "Określenie zasad i warunków wykonania przez Zleceniobiorcę nadzoru... usługi
107 ZDW-DI-3-271-1-20/12 "Opracowanie dokumentacji operat wodnoprawny wraz z opracowaniem... usługi
108 ZDW-DN-8-271-ZMW/4/2013 "Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku... usługi
109 ZDW-DN-4-271-1-108/16 "Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o... usługi
110 RDWNS-271-1-30/10 "Poprawa odwodnienia DW nr 975" usługi
111 ZDW-DN-4-271-1-107/16 "Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku ZDW w Krakowie". usługi
112 ZDW-DI-3-271-79/12 "Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące drogowy łącznik... usługi
113 ZDW-DI-3-271-28/12 "Przystosowanie ciągów dróg wojewódzkich do ważenia pojazdów... roboty budowlane
114 ZDW-DN-4-271-1-78/17 "Remont 2 szt. drzwi wejściowych do budynku... roboty budowlane
115 RDWT-271-2-26/17 "Remont cząstkowy nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 na... roboty budowlane
116 ZDW-DI-3-271-75/12 "Remont drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku od skrzyżowania z DK nr... roboty budowlane
117 ZDW-DI-3-271-1-37/12 "Remont instalacji systemu TV przemysłowej oraz instalacji... usługi
118 ZDW-DI-3-271-99/12 "Remont instalacji wentylacyjnej w budynku administracyjnym ZDW... roboty budowlane
119 RDWK-271-1-12/2014 "Remont nawierzchni DW 948 w m.Kęty” roboty budowlane
120 RDWNS-271-1-26/11 "Remont nawierzchni DW 971 w m. Powroźnik - zamówienie uzupełniające... roboty budowlane
Strona 8 z 307