Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4591
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 RDWNS-271-1-27/11 "Remont nawierzchni DW 971 w m. Powroźnik - zamówienie uzupełniające... roboty budowlane
122 RDWNS-271-1-24/10 "Remont nawierzchni jezdni odcinka DW nr 971 w m. Powroźnik" roboty budowlane
123 ZDW-DN-8-271-ZMW/13/2013 "Remont obiektu nr 3 na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie... roboty budowlane
124 ZDW-DN-8-271-ZMW/29/2013 "Remont ogrodzenia w Obwodzie Drogowym Kęty ul. Błonie 17" roboty budowlane
125 ZDW-DN-8-271-ZMW/39/2012 "Remont ogrodzenia w Obwodzie Drogowym Kęty ul. Błonie 17" roboty budowlane
126 ZDW-DI-3-271-1-116/12 "Remont orynnowania budynku nr 5 na terenie Zarządu Dróg... roboty budowlane
127 ZDW-DN-8-271-ZMW/33/2012 "Remont orynnowania i pokrycia dachu budynku Obwodu Drogowego Babice" roboty budowlane
128 ZDW-DN-8-271-ZMW/38/2012 "Remont orynnowania i pokrycia dachu budynku Obwodu Drogowego Babice" roboty budowlane
129 ZDW-DI-3-271-1-83/12 "Remont orynnowania i pokrycia dachu budynku Obwodu Drogowego Babice". roboty budowlane
130 ZDW-DN-8-271-ZMW/36/2013 "Remont pokrycia dachu na budynku socjalno - magazynowo - garażowym... roboty budowlane
131 ZDW-DI-3-271-1-99/12 "Remont pomieszczeń w budynku nr 2 na terenie Zarządu Dróg... roboty budowlane
132 ZDW-DI-3-271-1-103/12 "Remont sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie Zarządu Dróg... roboty budowlane
133 ZDW-DN-8-271-ZMW/40/2012 "Remont sieci wodnej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej na terenie... roboty budowlane
134 ZDW-DI-3-271-1-102/12 "Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza (DW... roboty budowlane
135 ZDW-DI-3-271-41/10 "Remont wiaduktu nad linią kolejową PKP w miejscowości Bochnia -... roboty budowlane
Strona 9 z 307