Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4591
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 RDWNS-271-2-16/19 "Roboty naprawcze na DW 957 w m. Nowy Targ - do umowy nr... roboty budowlane
137 RDWNS-271-1-6/13 "Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych DW 971 i 981 -... roboty budowlane
138 ZDW "Roczny dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEX usługi
139 ZP 6V/09 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką" roboty budowlane
140 DI-3-271/87/UNSS/09 "Rozszerzenia system Obiegu Dokumentów ELO Professional 6.0 o... dostawy
141 RDWNS-271-2-1/11 "Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Rejonu Dróg... usługi
142 RDWT-271-2-6/19 "Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew." dostawy
143 RDWNS-271-3-1/20 "Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... usługi
144 RDWT-271-2-16/17 "Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na części". dostawy
145 RDWT-271-2-22/17 "Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew" dostawy
146 RDWT-271-2-5/18 "Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew" dostawy
147 ZDW-DN-8-271-ZMW/15/2013 "Sprzedaż samochodów z podziałem na 2 zadania" dostawy
148 ZDW-DU-3-271-ZMW/17/2014 "Sprzedaż samochodów z podziałem na 2 zadania" dostawy
149 ZDW-DN-8-271-ZMW/14/2013 "Sprzedaż samochodów z podziałem na 3 zadania" dostawy
150 ZDW-DN-8-271-ZMW/1/2014 "Sprzedaż samochodów z podziałem na 4 zadania" dostawy
Strona 10 z 307