Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4591
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DN-4-271-1-38/17 Dostarczenie aktualizacji Cisco ASA5516 FirePower IPS and AMP 1YR... dostawy
17 RDWK-271-2-21/15 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
18 RDWK-271-2-13/18 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
19 RDWK-271-1-5/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 781... roboty budowlane
20 RDWT-271-2-29/19 Naprawa przepustu m. Ciężkowice DW 977 odc. 140 km 2+950 roboty budowlane
21 RDWK-271-1-5/2018 Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Budowa chodnika w... roboty budowlane
22 RDWK-271-1-12/2018 Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – -Odwodnienie DW 780... roboty budowlane
23 RDWT-271-2-15/16 Remont elementów pasa drogowego w ciągu DW 975 w miejscowościach... roboty budowlane
24 RDWT-271-2-14/16 Remont ogrodzenia segmentowego i chodników w ciągu DW 975 i 980 w... roboty budowlane
25 RDWK-271-2-6/19 Rozbiórka budynku warsztatowego nr ewi.411/1 znajdującego się przy... roboty budowlane
26 RDWK-271-2-29/19 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla RDW w Krakowie z/s w... usługi
27 ZDW-DN-4-271-1-34/17 Wykonanie gadżetów promujących budowę zintegrowanej sieci tras... usługi
28 ZDW-DN-4-271-1-41/17 Wykonanie i naklejenie foli informacyjnej na tablicach w Miejscach... usługi
29 RDWK-271-2-24/19 „ Bieżąca konserwacja umocnień skarp i wylotu przepustu w... roboty budowlane
30 ZDW-DN-4-271-1-114/16 „Dostawa konstrukcji aluminiowych na budowę budynku... dostawy
Strona 2 z 307