Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4591
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 ZDW-DN-4-271-1-18/17 „ETAP II - Uzyskanie pozwoleń w zakresie szczególnego korzystania z... usługi
32 ZDW-DN-4-271-1-26/16 „Kopiowanie i skanowanie dokumentów czarno-białych i kolorowych wraz... usługi
33 ZDW-DN-4-271-1-50/17 „Mycie okien wraz z parapetami zewnętrznymi, ościeżnicami i... usługi
34 RDWT-271-2-17/19 „Naprawa chodników mostu w m. Małastów DW 977 odc.270 km 0 + 482 ”. roboty budowlane
35 ZDW-DN-4-271-1-37/16 „Opomiarowanie elektryczne serwerowi zlokalizowanej w budynku nr 1... roboty budowlane
36 ZDW-DN-4-271-1-55/17 „Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
37 ZDW-DN-4-271-1-111/16 „Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
38 ZDW-DN-4-271-1-80/16 „Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
39 ZDW-DN-4-271-1-80/16 „Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
40 ZDW-DN-4-271-1-86/17 „Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
41 ZDW-DN-4-271-1-86/17 „Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
42 ZDW-DN-4-271-27-46/17 „Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
43 ZDW-DN-4-271-1-68/17 „Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań realizowanych przez... usługi
44 ZDW-DN-4-271-1-42/17 „Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań realizowanych przez... usługi
45 ZDW-DN-4-271-1-47/17 „Opracowanie materiałów aplikacyjnych wraz z analizą finansową i... usługi
Strona 3 z 307