Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4591
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 ZDW-DN-4-271-1-32/16 „Opracowanie materiałów do wniosków aplikacyjnych dla zadań... usługi
47 RDWK-271-1-14/2018 „Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Odwodnienie DW 780... roboty budowlane
48 ZDW-DN-4-271-1-16/16 „Remont systemu centralnego ogrzewania w budynku... roboty budowlane
49 RDWT-271-2-33/19 „Remont nawierzchni na rondzie i dojazdach do niego w miejscowości... roboty budowlane
50 ZDW-DN-4-271-1-65/19 „Remont wiatrołapu wejścia do budynku Obwodu drogowego w... roboty budowlane
51 RDWT-271-1-10/18 „Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 977... roboty budowlane
52 RDWK-271-2-4/16 „Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW... roboty budowlane
53 ZDW-DN-4-271-1-89/15 „Serwis i nadzór autorski nad prawidłowością funkcjonowania... usługi
54 ZDW-DN-4-271-1-96/19 „Usługi czyszczenia kominów wraz ze sprawdzeniem technicznej... usługi
55 ZDW-DN-4-271-1-61/17 „Wielowariantowa analiza techniczna możliwości wyznaczenia trasy... usługi
56 ZDW-DN-4-271-1-20/16 „Wykonanie analizy monitoringu geologicznego osuwiska w m. Kurów w... usługi
57 ZDW-DN-4-271-1-50/16 „Wykonanie analizy stanu technicznego istniejącego osuwiska w m... usługi
58 ZDW-DN-4-271-1-63/17 „Wykonanie oceny stanu technicznego mostu w m. Alwernia DW 780... usługi
59 ZDW-DN-4-271-1-27/19 „Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 16 działek położonych... usługi
60 RDWK-271-2-6/2017 „Wymiana uszkodzonych elementów balustrad mostowych w ciągu DW 780 i... roboty budowlane
Strona 4 z 307