Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4591
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 ZDW-DI-3-271-1-88/12 " Dostawa 2000 litów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
62 DI-3-271/93/UNSS/09 " Zakup regałów na potrzeby archiwum " dostawy
63 ZDW-DN-4-271-1-66/16 "Aktualizacja Pix4DMapper Pro - kalibracja GCP, Pakiet Webinar... usługi
64 ZDW-DN-4-271-1-51/17 "Aktualizacja programu DroneDeploy Pro" usługi
65 ZDW-DN-4-271-1-124/16 "Aktualizacja programu Symantec Backup Exec 2012 Agent". usługi
66 ZDW-DN-4-271-1-109/16 "Aktualizacja programu WGM 2.0-GPS Geo Map Player - 100 users usługi
67 ZDW-DI-3-271-1-73/13 "Aktualizacja, konfiguracja i wdrożenie urządzenia filtracji treści... usługi
68 ZDW-DI-3-271-1-27/12 "Aktualizacja, konfiguracja routerów CISCO wraz ze wsparciem 8x5xNBD" usługi
69 RDWT-271-2-10/18 "Awaryjna naprawa barier ochronnych mostowych w ciągu DW nr 977..." roboty budowlane
70 ZDW-DN-4-271-1-73/16 "Badania powłoki antykorozyjnej na elementach prefabrykowanych... usługi
71 RDWNS-271-1-25/14 "Bieżąca likwidacja skutków powodzi - naprawa uszkodzonego korpusu... roboty budowlane
72 ZDW-DI-3-271-74/10 "Bieżąca likwidacja skutków powodzi - naprawa uszkodzonej... roboty budowlane
73 RDWNS-271-2-22/14 "Bieżąca likwidacja skutków powodzi – naprawa oberwanego korpusu... roboty budowlane
74 ZDW-DN-4-271-1-98/17 "Demontaż dwóch automatów MKA oraz ich ponowny montaż i uruchomienie... roboty budowlane
75 ZDW-DN-4-271-1-40/17 "Dostarczenie aktualizacji programu VGM mod. DB Remonte Server". dostawy
Strona 5 z 307