Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4591
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 ZDW-DI-3-271-1-71/13 "Dostawa 3000 litów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
77 ZDW DI-3-271-1-59/11 "Dostawa i montaż kotła gazowego wraz z systemem kominowym dla... dostawy
78 RDWNS-271-1-9/15 "Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej w workach, do układania... dostawy
79 RDWNS-271-1-13/13 "Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu" dostawy
80 ZP 1VII/09 "Dostawa samochodu do utrzymania dróg wraz z osprzętem" dostawy
81 ZDW-DN-8-271-ZMW/46/2012 "Dostawę 2.000 litrów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
82 ZDW-DN-4-271-1-98/16 "Dwustronne mycie okien o łącznej powierzchni 600 m2 wraz z... usługi
83 ZDW-DU-3-221-3/2014 "Dzierżawa gruntu - Teren utwardzony o pow. 1520,00 m2 przy ul... usługi
84 ZDW-DN-8-221-10/2011 "Dzierżawa nieruchomości Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie... usługi
85 ZDW-DU-3-221-5/2015 "Dzierżawa parkingu „Krowiarki” o powierzchni 0,3 ha w m. Zubrzyca... usługi
86 ZDW-DU3-221/6/2016 "Dzierżawa terenu Kraków, ul. Głowackiego 56 - teren pow. 1123 m2" usługi
87 ZDW-DU3-221/8/2016 "Dzierżawa terenu Kraków, ul. Głowackiego 56 - teren pow. 1123 m2" usługi
88 ZDW-DU3-221/10/2016 "Dzierżawa terenu Kraków, ul. Głowackiego 56 - teren pow. 1123 m2" usługi
89 ZDW-DU3-221/4/2016 "Dzierżawa terenu Kraków, ul. Głowackiego 56 - teren pow. 1123 m2" usługi
90 RDWNS-271-1-3/11 "Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
Strona 6 z 307