Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4591
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 RDWNS-271-1-2/13 "Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
92 RDWNS-271-1-16/13 "Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
93 ZDW-DN-4-271-1-96/16 "Kopiowanie i skanowanie dokumentów czarno-białych i kolorowych wraz... usługi
94 ZDW-DI-3-271-1-35/12 "Korekta programów sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic... usługi
95 ZDW-DI-3-271-105/13 "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków – Proszowice -... roboty budowlane
96 RDWNS-271-1-14-11 "Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
97 ZDW-DU-3-221-2/2015 "Najem pomieszczeń w budynku garażowym nr 5 przy ul. Głowackiego 56... usługi
98 ZDW-DU-3-221/5/2018 "Najem lokali i powierzchni użytkowych przy ul. Głowackiego 34A w... usługi
99 RDWNS-271-1-24/11 "Naprawa nawierzchni mostów w ciągu DW 968” roboty budowlane
100 RDWNS-271-1-15/13 "Naprawa nawierzchni mostów w ciągu DW nr 968" - zamówienie... roboty budowlane
101 ZDW-DI-3-271-1-68/12 "Naprawa nawierzchni na skrzyżowaniu DW 969 z drogami w m... roboty budowlane
102 ZDW-DI3-271-1-54/11 "Naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ludźmierska (DW... roboty budowlane
103 ZDW-DI-3-271-1-63/13 "Obsługa procesów przygotowania i realizacji inwestycji". usługi
104 ZP1V/09 "Obwodnica Szczurowej" roboty budowlane
105 ZDW-DN-4-271-1-25/18 "Obwodnica Wolbromia od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - Zadanie... usługi
Strona 7 z 307