Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4591
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-35/16 „Zmiana wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... usługi
2 RDWNS-271-2-2/20 „Zmiana organizacji ruchu na obiekcie mostowym w/c DW 969, w m... roboty budowlane
3 RDWNS-271-1-6/19 „Zmiana organizacji ruchu na obiekcie mostowym w/c DW 969, w m... roboty budowlane
4 RDWNS-271-2-19/13 „Zmiana nawierzchni chodnika w m. Florynka w ciągu DW 981 odc. 110... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-1-56/17 „Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.07.2016r... usługi
6 RDWK-271-2-28/2017 „Zimowe utrzymanie obwodnic Oświęcimia na odcinku od ronda... usługi
7 RDWNS-271-2-5/18 „Zimowe utrzymanie DW 981” usługi
8 RDWNS-271-2-6/18 „Zimowe utrzymanie DW 969” usługi
9 RDWNS-271-2-3/18 „Zimowe utrzymanie DW 958, 959” usługi
10 RDWNS-271-1-1/18 „Zimowe utrzymanie DW 957, 962” usługi
11 RDWNS-271-1-12/15 „Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 87... usługi
12 RDWNS-271-1-13/15 „Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 87... usługi
13 RDWNS-271-2-8/15 „Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 87... roboty budowlane
14 ZP-RDW-K-9/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa małopolskiego–... usługi
15 RDW.NS/ZP-01-IV/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
Strona 1 z 307