Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4822
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 dostawy
2 Dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją i... dostawy
3 dostawy
4 ZP-19/RJ/2009 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dostawy
5 RDWM/NPU-8/2009 Dostawa elementów azyli drogowych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
6 RDWM/NPU-9/2009 Dostawa betonu B-15 dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Myślenicach dostawy
7 RDW.NS/ZP-08-VII/2009 „Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu, z podziałem... dostawy
8 ZP 1VII/09 "Dostawa samochodu do utrzymania dróg wraz z osprzętem" dostawy
9 RDW.NS/ZP-11-VII/2009 „Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych... dostawy
10 ZP-21/RJ/2009 Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych... dostawy
11 RDW.NS/ZP-01-II/2009 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
12 RDWT/ZP-20/2009 Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych... dostawy
13 ZP-RDW-K-34/2009 Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych... dostawy
14 RDWM/ZP-27/2009 Dostawa prefabrykatów betonowych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
15 RDW.NS/ZP-05-VIII/2009 „Dostawa materiału uszorstniającego do zwalczania śliskości... dostawy
Strona 1 z 322