Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4591
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 RDWM-271-1-13/11 Dostawa rur stalowych dla RDW w Myślenicach. dostawy
122 RDWJ-271-1-20/11 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
123 RDWM-271-1-14/11 Dostawa barier segmentowych U-12a dla RDW w Myślenicach. dostawy
124 RDWT-271-23/11 Sprzedaż soli drogowej do zimowego utrzymania dróg dostawy
125 RDWT-271-27/11 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
126 RDWT-271-28/11 Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
127 RDWK-271-1-21/2011 Sprzedaż samochodu osobowego TICO dostawy
128 ZDW-DI3-271-133/11 Dostawa 1 szt samochodu osobowego dostawy
129 ZDW-DN-8-221-12/2011 Sprzedaż samochodu osobowego OPEL Vectra B 1.6i Kat. - OGŁOSZENIE III dostawy
130 RDWNS-271-1-37/11 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
131 RDWK-271-2-35/2011 „Dostawa rur stalowych ocynkowanych fi 2 cale dla Rejonu Dróg... dostawy
132 RDWK-271-1-22/2011 Sprzedaż samochodu osobowego TICO dostawy
133 RDWM-271-2-23/11 Dostawa barier drogowych i mostowych dla RDW w Myślenicach. dostawy
134 RDWM-271-2-24/11 Dostawa elementów uzupełniających do barier drogowych i mostowych... dostawy
135 RDWM-271-2-28/11 Dostawa krat, włazów i wpustów ulicznych dla RDW w Myślenicach. dostawy
Strona 9 z 307