Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4591
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 RDWK-271-1-23/2011 Sprzedaż samochodu osobowego TICO dostawy
137 RDWK-271-24/2011 Sprzedaż samochodu osobowego TICO dostawy
138 ZDW-DI-3-271-1-78/11 Dostawa podzespołów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i... dostawy
139 ZDW-DI-3-271-1-75/11 Usługi w zakresie serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością... dostawy
140 ZDW-DI-3-271-1-77/11 Dostawa drukarki sieciowej A 3. dostawy
141 RDWT/271-2-1/12 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
142 dostawy
143 ZDW-DI-3-271-2/12 Dostawa papieru i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do... dostawy
144 RDWK-271-1-1/2012 Sprzedaż samochodu osobowego TICO dostawy
145 ZDW-DN-8-271-ZMW/1/2012 Dostawa 2.500 litrów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
146 RDWNS-271-3-1/12 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew” dostawy
147 ZDW-DI-3-271-1-6/12 Zakup i dostawa 2500 litrów oleju opałowego przeznaczonego o... dostawy
148 ZDW-DI-3-271-9/12 Dostawa papieru i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do... dostawy
149 ZDW-DI-3-271-1-5/12 Dostawa materiałów biurowych na 2012 r dostawy
150 ZDW-DI-3-271-12/12 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu... dostawy
Strona 10 z 307