Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4591
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 RDWM/ZP-30/2009 Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych... dostawy
17 RDW.NS/ZP-07-VIII/2009 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
18 ZP-23/RJ/2009 Dostawa kruszywa do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach dostawy
19 ZP 2IX/09 Dostawa dwóch sztuk wytwornic solanki dostawy
20 ZP-RDW-K-37/2009 Dostawa rur stalowych ocynkowanych ? 2 cale dla Rejonu Dróg... dostawy
21 RDWT/ZP-33/2009 Dostawa rur stalowych ocynkowanych ze szwem w odcinkach... dostawy
22 ZP9IX/09 Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych z podziałem na dwa... dostawy
23 RDWT/ZP-32/2009 Dostawa 70 ton mieszanki mineralno asfaltowej na zimno w workach dla... dostawy
24 ZP-RDW-K-40/2009 Dostawa materiału uszorstniającego do zwalczania śliskości na... dostawy
25 ZP 1 X/09 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego i LPG do... dostawy
26 ZP2X/09 Dostawa papieru i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do... dostawy
27 Wykaz umów: roboty, dostawy, usługi dostawy
28 DI3/271/72/UNSS/09 Dostawa głowicy roboczej do frezowania karp ściętych drzew dostawy
29 RDWM/ZP-46/2009 Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno w... dostawy
30 ZP 2XI/09 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego i LPG do... dostawy
Strona 2 z 307