Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4591
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 RDWT/ZP-42/2009 Dostawa kruszywa łamanego o uziarnieniu 4-31,5 mm dla potrzeb Rejonu... dostawy
32 ZP-RDW-K-44/2009 Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno w... dostawy
33 ZP-29/RJ/2009 Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
34 DI-3-271/75/UNSS/09 Dostawa wiertnicy KB200 do pobierania próbek z nawierzchni drogowych... dostawy
35 7/2009 Wynajem lokali użytkowych w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 70 dostawy
36 8/2009 Wynajem lokalu użytkowego i stacji paliw przy ul. Głowackiego 56 w... dostawy
37 RDWM/ZP-47/2009 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
38 RDW.NS/ZP-01-XII/2009 „Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu, z podziałem... dostawy
39 RDWT/ZP-47/2009 Dostawa kruszywa łamanego o uziarnieniu 4-31,5 mm dla potrzeb Rejonu... dostawy
40 DI3-271/82/UNSS/09 Dostarczenie wraz z instalacją i wdrożeniem Oprogramowania SAM, GSS, VBE... dostawy
41 DI-3 - 271/83/UNSS/09 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy
42 DI-3-271/96/UNSS/09 Dostawa klimatyzatora wraz z montażem dostawy
43 RDWM/NPU-35/2009 Dostawa barier drogowych dla RDW w Myślenicach dostawy
44 DI-3-271/93/UNSS/09 " Zakup regałów na potrzeby archiwum " dostawy
45 DI-3-271/89/UNSS/09 Dostawa materiałów biurowych dostawy
Strona 3 z 307