Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4591
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 DI-3-271/87/UNSS/09 "Rozszerzenia system Obiegu Dokumentów ELO Professional 6.0 o... dostawy
47 DI-3-271/94/UNSS/09 Dostawa 7-miu kart SIM dla urządzeń GPS przeznaczonych do montażu w... dostawy
48 DI-3-271/86/UNSS/09 Dostawa czytników linii papilarnych Zvetco 3400-100 szt. dostawy
49 DI-3-271/88/UNSS/09 Dostawa licencji jednostanowiskowej aplikacji SMOK -GPS Monitor oraz... dostawy
50 DI-3-271/85UNSS/09 Dostawa, instalacja oraz wdrożenie oprogramowania OmniPass oraz... dostawy
51 DI-3-271/90UNSS/09 Dostawa pakietu programów komputerowych "TMZ CPS" , w skład którego... dostawy
52 DI-3-271/90UNSS/09 Dostawa pakietu programów komputerowych "TMZ CPS" , w skład którego... dostawy
53 RDW.NS/NPU-01-XI/2009 „Dostawa barier ochronnych segmentowych rurowych U-12 na magazyn... dostawy
54 DI-3 - 271/84/UNSS/09 Dostawa instalacji oraz wdrożenie oprogramowania DevicePro2009 dostawy
55 RDW-K-271-1-2/10 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... dostawy
56 RDWT-271/2-1/10 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
57 ZDW-DI-3-271-17/10 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do... dostawy
58 RDWJ-271/2-1/10 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... dostawy
59 ZDW-DI-3-271-1-11/10 Dostawa podzespołów komputerowych – urządzeń peryferyjnych i... dostawy
60 ZMW/ 5 /2010 „Dostawa wody do RDW Tarnów ul. Ostrogskich 5” dostawy
Strona 4 z 307