Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4591
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
4531 RDWNS-271-1-1/20 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon... usługi
4532 ZDW-DN-4-271-16/20 Przebudowa obiektów inżynierskich wraz z dojazdami – opracowanie... usługi
4533 RDWM-271-2-3/20 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Myślenice. usługi
4534 ZDW-DN-4-271-1-17/20 Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez rzekę Przemsze w... usługi
4535 RDWK-271-1-2/20 1. Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW w Krakowie z/s... usługi
4536 ZDW-DN-4-271-1-18/20 Dostawa modemów LTE do stacji meteo i sygnalizacji świetlnych... usługi
4537 ZDW-DN-4-271-26/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka –... usługi
4538 ZDW-DN-4-271-1-11/20 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
4539 ZDW-DN-4-271-1-13/20 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 13 działek położonych w... usługi
4540 ZDW-DN-4-271-1-21/20 Świadczenie pomocy prawnej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie usługi
4541 ZDW-DN-4-271-1-19/20 Wykończenie Punktu Obsługi Klienta MKA usługi
4542 ZDW-DN-4-271-22/20 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 969 – Etap II –... usługi
4543 ZDW-DN-4-271-1-22/20 Wykonanie audytu oraz rekonfiguracji sieciowej infrastruktury... usługi
4544 ZDW-DN-4-271-27/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Budowa mostu na rzece... usługi
4545 ZDW-DN-4-271-28/20 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 781 z elementami... usługi
Strona 303 z 307