Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4591
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 ZDW-DI-3-271-1-67/10 Dostawa sprzętu komputerowego - komputery PC dostawy
77 ZDW-DI-3-271-1-66/10 „Dostawa materiałów biurowych” na 2011 rok. dostawy
78 RDWM-271-2-1/11 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. dostawy
79 RDWT-271-1/11 Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
80 RDWK-271-1-1/11 Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno”. dostawy
81 RDWNS-271-1-1/11 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
82 Dostawa 2.500 litrów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
83 ZDW-DI-3-271-1-6/11 Dostawa tablic informacyjnych. dostawy
84 ZDW-DI-3-271-7/11 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu... dostawy
85 RDWT-64-5/11 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki w RDW Tarnów z podziałem na 2... dostawy
86 RDWM-271-1-3/11 Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno. dostawy
87 ZDW-DI-3-271-15/11 Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego dostawy
88 RDWK-271-1-6/11 Dostawa rur stalowych ocynkowanych fi 2 cale dla Rejonu Dróg... dostawy
89 RDWJ-271-1-13/11 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
90 RDWT-271-14/11 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
Strona 6 z 307