Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4591
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 RDWM-271-2-7/11 Dostawa barier segmentowych U-12a dla RDW w Myślenicach. dostawy
92 RDWT-64-42/11 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
93 ZDW-DI-3-271-70/11 Zakup laptopa i drukarki laserowej. dostawy
94 RDWK-271-1-8/11 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... dostawy
95 RDWT-64-45/11 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dostawy
96 ZDW-DI-3-271-82/11 Zakup laptopa i drukarki laserowej. dostawy
97 RDWNS-271-1-17/11 „Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu” dostawy
98 ZDW-DI-3-271-86/11 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781 w m. Podolsze –... dostawy
99 ZDW-DI-3271-1-39/11 Zakup samochodu używanego Skoda Roomster - 2009 rok dostawy
100 RDWNS-271-3-2/11 „Sprzedaż materiałów do zimowego utrzymania dróg, z podziałem na 2... dostawy
101 ZDW-DN-8-271-ZMW/15/2011 Dostawę 2.700 litrów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
102 RDWT-271-17/11 Sprzedaż soli drogowej do zimowego utrzymania dróg ilość 150 ton dostawy
103 ZDW-DN-8-271-ZMW/16/2011 Zakup z dostawą 480 m2 papy termozgrzewalnej nawierzchniowej,... dostawy
104 RDWK-271-1-12/2011 1Sprzedaż soli i kruszywa do zimowego utrzymania dróg - Obwód... dostawy
105 RDWK-271-1-13/2011 1. Sprzedaż soli do zimowego utrzymania dróg . Obwód Drogowy Babice dostawy
Strona 7 z 307