Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4591
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZP 5 V/09 „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską... usługi
2 ZP4V/09 Opracowanie studiów wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
3 ZP8IV/09 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie realizacji projektu:... usługi
4 ZP3V/09 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami... usługi
5 ZP-RDW-K-9/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa małopolskiego–... usługi
6 RDW.NS/ZP-01-IV/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
7 ZP 2VI / 09 Opracowanie studium wykonalności z elementami koncepcji oraz studium... usługi
8 ZP-14/RJ/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
9 RDWM/ZP-12/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego– drogi... usługi
10 Rozszerzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych... usługi
11 RDWT/ZP-16/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa małopolskiego– drogi... usługi
12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych - transmisji danych dla... usługi
13 ZP 2 IV / 09 Opracowanie studium wykonalności i koncepcji programowej północnego... usługi
14 Świadczenie usług telekomunikacyjnych - transmisji danych dla... usługi
15 Wykonanie w 2 egzemplarzach opracowania operatu szacunkowego wyceny... usługi
Strona 1 z 307