Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4490
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZP 5 V/09 „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską... usługi
2 ZP4V/09 Opracowanie studiów wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
3 ZP8IV/09 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie realizacji projektu:... usługi
4 ZP3V/09 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami... usługi
5 ZP-RDW-K-9/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa małopolskiego–... usługi
6 RDW.NS/ZP-01-IV/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
7 ZP 2VI / 09 Opracowanie studium wykonalności z elementami koncepcji oraz studium... usługi
8 ZP-14/RJ/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
9 RDWM/ZP-12/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego– drogi... usługi
10 Rozszerzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych... usługi
11 RDWT/ZP-16/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa małopolskiego– drogi... usługi
12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych - transmisji danych dla... usługi
13 ZP 2 IV / 09 Opracowanie studium wykonalności i koncepcji programowej północnego... usługi
14 Świadczenie usług telekomunikacyjnych - transmisji danych dla... usługi
15 Wykonanie w 2 egzemplarzach opracowania operatu szacunkowego wyceny... usługi
Strona 1 z 300