Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5047
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 RDWK-271-3-4/21 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
107 ZDW-DN-4-271-41/21 Budowa obiektów mostowych w m. Mszana Górna i m. Maszkowice wraz z... roboty budowlane
108 ZDW-DN-4-271-1-27/21 Aktualizacja systemu VideoGpsMap WEB Station – Windows IIS Server dostawy
109 RDWNS-271-2-7/21 „Uzupełnienie brakującej klapy zwrotnej na przepuście wałowym w... roboty budowlane
110 ZDW-DN-4-271-1-29/21 „Zakup i dostawa wody mineralnej do Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
111 ZDW-DN-4-271-1-23/21 Pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych na drogach... usługi
112 ZDW-DN-4-271-19/21 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Raby Wyżnej... usługi
113 RDWK-271-2-15/21 Wymianę odwodnienia liniowego w rejonie przejazdu... roboty budowlane
114 ZDW-DN-4-271-1-18/21 Doręczanie świadczeń pieniężnych w formie przekazów pocztowych lub... usługi
115 ZDW-DN-4-271-1-21/21 Dostawa licencji WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic dostawy
116 ZDW-DN-4-271-1/21 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... dostawy
117 ZDW-DN-4-271-8/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
118 ZDW-DN-4-271-7/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
119 ZDW-DN-4-271-6/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
120 ZDW-DN-4-271-5/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
Strona 8 z 337