Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4822
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 RDWT-271-2-31/20 „Remont ogrodzenia segmentowego w ciągu DW 979 w m. Zagórzany”. roboty budowlane
107 RDWT-271-2-30/20 Dostawa płyt termoizolacyjnych PIR wraz z akcesoriami dostawy
108 ZDW-DN-4-271-1-79/20 Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych w Zarządzie Dróg... usługi
109 RDWJ-271-1-14/20 Roboty naprawcze chodnika w ciągu DW 791 w m. Klucze na długości 335... roboty budowlane
110 RDWT-271-2-29/20 Remont ogrodzenia segmentowego w ciągu DW 979 w m. Zagórzany roboty budowlane
111 RDWJ-271-1-13/20 Naprawa tras rowerowych będących w zarządzaniu Rejonu Dróg... roboty budowlane
112 ZDW-DN-4-271-1-77/20 Zabezpieczenie korpusu drogi wojewódzkiej nr 781 w Zatorze roboty budowlane
113 - Usługa dostępu do systemu informacji Prawnej LEX usługi
114 ZDW-DN-4-271-1-80/20 Zakup laptopów dostawy
115 ZDW-DN-4-271-1-74/20 Usługa polegająca na sprzątaniu, odbiorze, transporcie i... usługi
116 RDWT-271-2-26/20 „Remont ogrodzenia segmentowego w ciągu DW 979 w m. Zagórzany”. roboty budowlane
117 ZDW-DN-4-271-72/20 Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku administracyjnego ZDW ul... roboty budowlane
118 ZDW-DU-3-271-ZMW/20/2020 „Remont nawierzchni asfaltowych na parkingu ZDW w Krakowie przy ul... roboty budowlane
119 ZDW-DU-3-271-ZMW/21/2020 "Zakup, dostawa i montaż wiaty rowerowej" dostawy
120 ZDW-DN-4-271-1-76/20 Zakup laptopów dostawy
Strona 8 z 322