Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4544
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 ZDW-DN-4-271-7/20 Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Wieprzówka w ciągu DW 781... roboty budowlane
107 ZDW-DN-4-271-1-7/20 Aktualizacja oprogramowania VID-VGM STREEMING VPS SERVER SaaS usługi
108 RDWNS-271-3-2/20 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... usługi
109 RDWNS-271-2-3/20 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
110 ZDW-DN-4-271-1-5/20 Ustalenie okoliczności i przyczyny wypadku w pracy z dnia 22... usługi
111 ZDW-DN-4-271-6/20 Dostawa samochodów osobowych dostawy
112 RDWM-271-2-2/20 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
113 RDWM-271-2-1/20 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
114 nr ZUM/UM - 4/2020 Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
115 ZDW-DN-4-271-4/20 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
116 ZDW-DN-4-271-1-3/20 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
117 ZDW-DN-4-271-3/20 Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg... usługi
118 ZDW-DN-4-271-1-101/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
119 RDWNS-271-3-1/20 "Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... usługi
120 ZDW-DN-4-271-2/20 Dostawa samochodów – z podziałem na części dostawy
Strona 8 z 303