Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4167
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 ZDW-DN-4-271-95/18 Rozbudowa DW 964 Wola Batorska – Świniary z podziałem na części: Część 1:... roboty budowlane
107 ZDW-DN-4-271-1-116/18 Remont urządzeń ISSRRP roboty budowlane
108 RDWJ-271/2-8/18 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
109 RDWT-271-2-40/18 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. dostawy
110 ZDW-DN-4-271-1-127/18 Remont sieci ciepłowniczej w budynku nr 2 w Krakowie przy ul... roboty budowlane
111 ZDW-DN-4-271-1-130/18 Remont sieci teleinformatycznej w adaptowanych pomieszczeniach w... roboty budowlane
112 ZDW-DN-4-271-1-128/18 Wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i... roboty budowlane
113 ZDW-DN-4-271-1-131/18 Remont instalacji alarmowych i monitoringu wizyjnego w obiektach ZDW... roboty budowlane
114 ZDW-DN-4-271-1-129/18 Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej nieruchomości w... usługi
115 ZDW-DN-4-271-1-103/18 Remont stolarki okiennej w budynkach nr 2 i nr 5 przy ul... roboty budowlane
116 ZDW-DN-4-271-1-122/18 Wykonania wstępnej wyceny, obejmującej opracowanie opinii odnośnie... usługi
117 ZDW-DN-4-271-1-107/18 Remont ogrodzenia w Obwodzie Drogowym w Babicach przy ul... roboty budowlane
118 ZDW-DN-4-271-1-114/18 Wykonanie Audytu KRI usługi
119 ZDW-DN-4-271-1-110/18 Zakup licencji i wdrożenie modułu "Rejestr opłat" w systemie Ratusz dostawy
120 ZDW-DN-4-271-1-117/18 Zakup sprzętu komputerowego dostawy
Strona 8 z 278