Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zapraszamy Samorządy Gminne do składania wniosków o doświetlenie przejść dla pieszych na 2020 rok

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 4383
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 ZDW-DN-4-271-1-64/19 Remont ogrodzenia w Czarnym Dunajcu ul. Kolejowa 30G roboty budowlane
107 RDWM-271-2-13/19 Wykonanie kanalizacji deszczowej metoda przewiertu w ciągu DW 957 w... roboty budowlane
108 RDWM-271-1-3/19 Odtworzenie i umocnienie skarp korpusu drogowego DW 956 od strony... roboty budowlane
109 ZDW-DN-4-271-1-60/19 Zakup sprzętu komputerowego dostawy
110 RDWNS-271-1-6/19 „Zmiana organizacji ruchu na obiekcie mostowym w/c DW 969, w m... roboty budowlane
111 ZDW-DN-4-271-69/19 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Kościelną w... usługi
112 RDWJ-271-1-10/19 Roboty naprawcze na obiektach mostowych będących w zarządzaniu... roboty budowlane
113 ZDW-DN-4-271-1-59/19 Opracowanie opinii techniczno-prawnej dotyczącej roszczeń... usługi
114 RDWNS-271-1-5/19 Nazwa zamówienia przed zmianą: „Modernizacja odcinków dróg... roboty budowlane
115 ZDW-DN-4-271-67/19 Rozbudowa mostu w ciągu DW 781 odc. 140 km 1+036 na rz. Wiśle w m... usługi
116 RDWK-271-2-17/19 Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW... roboty budowlane
117 ZDW-DN-4-271-62/19 Wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego mostu na rzece... usługi
118 ZDW-DN-4-271-68/19 Remont nawierzchni placu w Czarnym Dunajcu ul. Kolejowa 30G roboty budowlane
119 ZDW-DN-4-271-65/19 Remont ogrodzenia ZDW w Krakowie ul. Głowackiego 56 roboty budowlane
120 RDWJ-271/2-4/19 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich dostawy
Strona 8 z 293