Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 4880
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 RDWNS-271-2-18/20 „Zakup sprzętu do wycinania i zalewania szczelin oraz agregatów... dostawy
122 RDWNS-271-2-17/20 „Zakup ubijaka wibracyjnego” dostawy
123 RDWNS-271-2-16/20 „Zakup myjki spalinowej wysokociśnieniowej na podwoziu” dostawy
124 ZDW-DN-4-271-81/20 Dostawa samochodów osobowych –z podziałem na części dostawy
125 RDWNS-271-1-26/20 „Utrzymanie czystości i porządku na obiekcie Rejonu Dróg... usługi
126 ZDW-DN-4-271-1-96/20 Remont pomieszczeń w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach roboty budowlane
127 ZDW-DU-3-271-ZMW/32/2020 „Zakup i dostawa materiałów do wykonania utwardzenia drogi... dostawy
128 ZDW-DN-4-271-1-100/20 Demontaż i przesunięcie automatów MKA roboty budowlane
129 ZDW-DN-4-271-1-97/20 Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku ZDW ul. Głowackiego 56 roboty budowlane
130 ZDW-DN-4-271-1-95/20 Zakup, dostawa i montaż wiaty rowerowej roboty budowlane
131 ZDW-DN-4-271-1-99/20 Remont sieci teleinformatycznej w budynku ZDW w Krakowie roboty budowlane
132 ZDW-DN-4-271-76/20 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... usługi
133 ZDW-DN-4-271-1-93/20 Zakupy inwestycyjne – wiertnica spalinowa dostawy
134 ZDW-DN-4-271-1-75/20 Pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu „Obwodnica Zatora, Podolsza... usługi
135 RDWJ-271/2-10/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych -... roboty budowlane
Strona 9 z 326