Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 4296
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 ZDW-DN-4-271-37/19 Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 130 km 0+508... usługi
122 ZDW-DN-4-271-1-31/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
123 ZDW-DN-4-271-16/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Koszyc usługi
124 RDWT-271-2-7/19 „Remont obiektu mostowego w miejscowości Golanka odc. 080 km 0+474 –... roboty budowlane
125 ZDW-DN-4-271-26/19 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Olszyn i... usługi
126 ZDW-DN-4-271-1-34/19 Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań remontowych... usługi
127 ZDW-DN-4-271-1-35/19 Wykonanie, dostawa i montaż siatek zabezpieczających na moście... roboty budowlane
128 ZDW-DN-4-271-1-26/19 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 7 działek położonych w... usługi
129 ZDW-DN-4-271-35/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 969 Nowy Targ –... usługi
130 ZDW-DN-4-271-1-33/19 Modernizacja przejść dla pieszych - DW 969 w Krościenku nad Dunajcem roboty budowlane
131 ZDW-DN-4-271-31/19 Modernizacja dróg wojewódzkich – DW 971 w m. Żegiestów roboty budowlane
132 ZDW-DN-4-271-30/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 968 Lubień –... usługi
133 ZDW-DN-4-271-3/19 Utrzymanie i administrowanie systemami ITS usługi
134 ZDW-DN-4-271-25/19 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
135 RDWM-271-1-1/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – Modernizacja DW 953... roboty budowlane
Strona 9 z 287