Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4813
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 RDWM-271-2-9/20 Zabezpieczenie obiektu mostowego na potoku Jaworzynka w ciągu DW 957... roboty budowlane
122 RDWNS-271-1-24/20 Likwidacja uszkodzeń i deformacji nawierzchni DW 971 roboty budowlane
123 RDWK-271-1-8/20 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
124 RDWJ-271-1-11/20 Roboty konserwacyjne i naprawcze na trasach rowerowych będących w... roboty budowlane
125 ZDW-DN-4-271-1-67/20 Opracowanie analizy rozwoju i rozbudowy systemu Zintegrowany System... usługi
126 ZDW-DN-4-271-1-72/20 Prace remontowe na terenie ZDW w Krakowie przy ul. Głowackiego 56 w... roboty budowlane
127 RDWJ-271-1-10/20 Naprawa obiektów inżynierskich (przepustów i konstrukcji oporowych)... roboty budowlane
128 RDWNS-271-1-23/20 Roboty naprawcze na obiektach inżynierskich w ciągu dróg... roboty budowlane
129 RDWT-271-2-24/20 „Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
130 RDWK-271-2-22-2020 Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
131 RDWK-271-2-24/2020 Bieżąca konserwacja chodnika na DW 949 w m. Jawiszowice. roboty budowlane
132 ZDW-DN-4-271-1-70/20 Wykonanie linii zasilającej od istniejącego zestawu... dostawy
133 ZDW-DN-4-271-1-72/20 Wymiana aktywnych znaków C-9 w Trzebini na drodze wojewódzkiej 791... roboty budowlane
134 ZDW-DU-3-221/6/2020 „Najem powierzchni użytkowych i terenu przy ul. Głowackiego 56 w... usługi
135 RDWK-271-2-21/20 Konserwacja nawierzchni chodnika DW 781 w m.Olszyny . roboty budowlane
Strona 9 z 321