Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4254
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 ZDW-DN-4-271-1-24/19 Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
122 ZDW-DN-4-271-1-21/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
123 ZDW-DN-4-271-1-21/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
124 RDWNS-271-2-6/19 „Dostawa rur stalowych ocynkowanych do znaków” dostawy
125 ZDW-DN-4-271-1-16/19 Opracowanie analizy dokumentacji przetargowej dla zamówienia pn... usługi
126 ZDW-DN-4-271-1-22/19 Wykonanie i montaż tablic w Miejscach Obsługi Rowerzystów (MOR) w... usługi
127 ZDW-DN-4-271-1-23/1/19 Roboty remontowe polegające na wymianie wykładziny dywanowej w... roboty budowlane
128 ZDW-DN-4-271-19/19 Przebudowa przepustu na most wraz z dojazdami w m. Małastów w ciągu DW... roboty budowlane
129 ZDW-DN-4-271-18/19 Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Wygiełzów na potoku Płazianka... roboty budowlane
130 RDWM-271-2-4/19 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 3 zadania. dostawy
131 RDWJ-271-1-5/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja odcinków DW... roboty budowlane
132 RDWJ-271-1-4/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 965... roboty budowlane
133 ZDW-DN-4-271-1-19/19 Aktualizacja oprogramowania ZF CmdLine Turbo Converter 6 users - 2019 dostawy
134 RDWJ-271/2-1/19 Zabezpieczenie odcinka Obwodnicy Proszowic poprzez ułożenie trwałego... roboty budowlane
135 ZDW-DN-4-271-1-17/19 Analiza porealizacyjna w zakresie emisji hałasu dla inwestycji pn.:... usługi
Strona 9 z 284