Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4544
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 ZDW-DN-4-271-1-02/20 Aktualizacja oprogramowania OMCS 2020 Map Viewer usługi
122 ZDW-DN-4-271-1-1/20 Zastępstwo procesowe Zamawiającego wraz z doradztwem prawnym w... usługi
123 ZDW-DN4-271-1-114/19 Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
124 ZDW-DN-4-271-1/20 Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa... usługi
125 ZDW-DN-4-271-1-97/19 „Wykonanie usługi przeglądów instalacji gazowej w budynkach Zarządu... usługi
126 ZDW-DN-4-271-1-96/19 „Usługi czyszczenia kominów wraz ze sprawdzeniem technicznej... usługi
127 ZDW-DN-4-271-1-85/19 Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej w... usługi
128 ZDW-DN-4-271-1-108/19 Wykonanie analizy hydrauliczno-hydrologicznej wpływu projektowanej... usługi
129 ZDW-DN-4-271-1-110/19 Utrzymanie czystości i porządku, czynności administracyjne na... usługi
130 RDWNS-271-2-27/19 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
131 ZDW-DN-4-271-1-109/19 Aktualizacja oprogramowania Veritas usługi
132 ZDW-DN-4-271-1-112/19 Zakup sprzętu elektronicznego dostawy
133 ZDW-DN-4-271-1-113/19 Naprawa instalacji centralnego ogrzewania roboty budowlane
134 ZDW-DN-4-271-1-100/19 Remont instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach Rejonu Dróg... roboty budowlane
135 ZDW-DN-4-271-1-105/19 Remont pomieszczeń w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach roboty budowlane
Strona 9 z 303