Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5047
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 ZDW-DN-4-271-1-16/21 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 24 działek położonych w... usługi
122 RDWK-271-2-14/21 Montaż barieroporęczy na DW 780 w m. Libiąż odc. 240 km 0+980 do 1+042 roboty budowlane
123 ZDW-DN-4-271-1-20/21 Aktualizacja materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z... usługi
124 ZDW-DN-4-271-1-22/21 Wymiana aktywnych znaków C-9 w m. Osiek na skrzyżowaniu DW 948 i DW... roboty budowlane
125 ZDW-DN-4-271-24/21 Termomodernizacja budynku siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich w... roboty budowlane
126 RDWM-271-3-5/21 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na zadania. dostawy
127 ZDW-DN-4-271-1-15/21 Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do... dostawy
128 ZDW-DN-4-271-20/21 Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie... roboty budowlane
129 RDWK-273-3-3/21 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
130 RDWK-271-2-13/21 Wymiana odwodnienia liniowego w rejonie przejazdu... roboty budowlane
131 RDWK-271-2-10/21 Dostawa rur stalowych dla RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie dostawy
132 RDWNS-271-2-6/21 „Roboty konserwacyjno-naprawcze na dwóch obiektach mostowych w ciągu... roboty budowlane
133 RDWK-271-2-12/21 „ Bieżąca konserwacja mostu w m. Wygiełzów w ciągu DW 781 odc.085 km... roboty budowlane
134 RDWNS-271-2-4/21 „Zakup narzędzi i materiałów do prac utrzymaniowych na drogach,... dostawy
135 RDWNS-271-2-4/21 „Zakup narzędzi i materiałów do prac utrzymaniowych na drogach,... dostawy
Strona 9 z 337