Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4165
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 ZDW-DN-4-271-1-126/18 Zakup 50 licencji pakietu biurowego MS Office 2019 Standard PL na... dostawy
122 ZDW-DN-4-271-1-118/18 Obsługa serwisowa systemu ELO usługi
123 ZDW-DN-4-271-1-112/18 Roboty remontowe polegające na wymianie wykładziny dywanowej w... roboty budowlane
124 ZDW-DN-4-271-1-105/18 Usługi recepcyjne w ośrodku konferencyjno wypoczynkowym w Zakopanem... usługi
125 ZDW-DN-4-271-1-106/18 Remont instalacji wentylacyjnej w budynku nr 2 przy ul. Głowackiego... roboty budowlane
126 ZDW-DN-4-271-1-104/18 Remont nawierzchni w Obwodzie Drogowym w Bochni przy ul... roboty budowlane
127 ZDW-DN-4-271-1-120/18 Utrzymanie czystości i porządku, czynności administracyjne na... usługi
128 RDWNS-271-2-22/18 „Naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na... roboty budowlane
129 ZDW-DN-4-271-1-115/18 Remont sieci teleinformatycznej w budynku ZDW w Krakowie roboty budowlane
130 ZDW-DN-4-271-1-113/18 Zakup sprzętu komputerowego dostawy
131 RDWK-271-1-22/2018 1. Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
132 ZDW-DN-4-271-1-111/18 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny części działek: 1/1 o pow... usługi
133 RDWNS-271-1-12/18 „Remont nawierzchni DW 969 w m. Kłodne stanowiący fragment... roboty budowlane
134 ZDW-DN-4-271-1-108/18 Zakup dodatkowych stanowisk dla licencji ELO Professional w ilości... dostawy
135 ZDW-DN-4-271-1-109/18 Aktualizacja serwerowych licencji dostępnych "Server Cal 2019" w... dostawy
Strona 9 z 278