Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 4880
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 RDWJ-271/2-9/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych -... roboty budowlane
137 ZDW-DN-4-271-1-89/20 Zakup 2 000 litrów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, wraz z... dostawy
138 ZDW-DU-3-271-ZMW/28/2020 „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
139 ZDW-DU-3-271-ZMW/27/2020 „Utrzymanie czystości i porządku, czynności administracyjne na... usługi
140 RDWJ-271-1-15/20 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
141 ZDW-DN-4-271-1-86/20 Remont nawierzchni asfaltowych na parkingu ZDW w Krakowie przy ul... roboty budowlane
142 ZDW-DN-4-271-1-83/20 Opracowanie analizy porealizacyjnej w zakresie emisji hałasu dla... usługi
143 ZDW-DN-4-271-75/20 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
144 RDWK-271-1-9/20 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
145 ZDW-DN-4-271-1-84/20 Wykonanie wielowariantowej koncepcji aranżacji konserwatorskiej dla... usługi
146 ZDW-DN-4-271-1-82/20 Wykonanie monitoringu śmiertelności płazów i innych zwierząt na... usługi
147 RDWM-271-2-13/20 Dostawa gniazd RS umożliwiających montaż słupków do znaków drogowych. dostawy
148 ZDW-DN-4-271-1-88/20 Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania dostawy
149 ZDW-DN-4-271-1-90/20 Opinia w sprawie zasadności wniosków o waloryzacje wynagrodzenia usługi
150 RDWT-271-1-7/20 „Dostawa ładowacza czołowego, łyżki do materiałów sypkich oraz wideł... dostawy
Strona 10 z 326