Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zapraszamy Samorządy Gminne do składania wniosków o doświetlenie przejść dla pieszych na 2020 rok

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 4405
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 ZDW-DN-4-271-68/19 Remont nawierzchni placu w Czarnym Dunajcu ul. Kolejowa 30G roboty budowlane
137 ZDW-DN-4-271-65/19 Remont ogrodzenia ZDW w Krakowie ul. Głowackiego 56 roboty budowlane
138 RDWJ-271/2-4/19 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich dostawy
139 ZDW-DN-4-271-66/19 Opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania pn. „System ochrony... usługi
140 ZDW-DN-4-271-64/19 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa. roboty budowlane
141 RDWK-271-1-5/19 „Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW... roboty budowlane
142 ZDW-DN-4-271-61/19 Przebudowa mostu w ciągu DW 993 na potoku Bednarka w m. Bednarka –... usługi
143 ZDW-DN-4-271-60/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Zatora, Podolsza w... usługi
144 ZDW-DN-4-271-1-57/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej dla zadań... usługi
145 ZDW-DN-4-271-52/19 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa. roboty budowlane
146 ZDW-DN-4-271-58/19 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 na terenie gminy... usługi
147 ZDW-DN-4-271-1-56/19 Wykonanie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badań podłoża... usługi
148 RDWT-271-2-22/19 Przebudowa przepustu 2 fi 100 cm w m. Dominikowice DW 993 odc. 030... roboty budowlane
149 RDWT-271-2-21/19 „Roboty utrzymaniowe mostu w m. Żabno w ciągu DW 975, odc. 030 km... roboty budowlane
150 RDWT-271-1-8/19 „Przebudowa przepustu w m. Dominikowice DW 993 odc. 030 km 0+419” roboty budowlane
Strona 10 z 294