Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4673
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 RDWM-271-2-4/20 Dostawa rur stalowych ocynkowanych. dostawy
137 ZDW-DN-4-271-1-38/20 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
138 ZDW-DN-4-271-1-39/20 Aktualizacja oprogramowania dostawy
139 ZDW-DN-4-271-1-33/20 Mycie okien w budynku administracyjnym oraz pawilonie nr 1 Zarządu... usługi
140 ZDW-DN-4-271-1-37/20 Wykonanie profili podłużnych na skrzyżowaniu DW 780 i DP 2186K w m... usługi
141 ZDW-DN-4-271-1-29/20 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
142 ZDW-DN-4-271-1-36/20 Kompleksowa obsługa prawna ZDW w Krakowie w okresie od 01.06.2020r... usługi
143 ZDW-DN-4-271-1-32/20 Modernizacja DW 968 w m. Kasinka Mała odc. 010 km 3+180 – 3+290. roboty budowlane
144 ZDW-DN-4-271-36/20 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg... roboty budowlane
145 RDWM-271-1-2/20 Remont przepustu wraz z dojazdami w m. Kuków w ciągu DW 946 odc. 020... roboty budowlane
146 RDWNS-271-2-7/20 „Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z pozyskaniem zgłoszenia... usługi
147 RDWNS-271-2-8/20 „Prace porządkowe na placu składowym Obwodu Drogowego w Starym Sączu” usługi
148 ZDW-DN-4-271-37/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja DW 968 w m... roboty budowlane
149 ZDW-DN-4-271-1-31/20 Naprawa uszkodzonej sygnalizacji akomodacyjnej na skrzyżowaniu DW... roboty budowlane
150 RDWNS-271-1-11/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
Strona 10 z 312