Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4540
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 ZDW-DN-4-271-1-106/19 Zakup urządzenia Xerox Altalink C8055 dostawy
137 ZDW-DN-4-271-1-103/19 Zakup sprzętu elektronicznego dostawy
138 ZDW-DN-4-271-1-102/19 Sprzątanie pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul... usługi
139 ZDW-DN-4-271-1-92/19 Wykonanie audytu KRI usługi
140 ZDW-DN-4-271-1-91/19 Wznowienie serwisów dla czterech urządzeń typu Firewall "Fortigate... usługi
141 ZDW-DN-4-271-1-86/19 Wykonanie pięcioletnich przeglądów budowlanych w obiektach Zarządu... usługi
142 ZDW-DU-3-271-ZMW/44/2019 „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
143 ZDW-DN-4-271-87/19 Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa... usługi
144 RDWJ-271/2-10/19 Roboty porządkowe na trasach pieszo - rowerowych na terenie gminy... roboty budowlane
145 RDWJ-271/2-9/19 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
146 RDWJ-271/2-8/19 Zakup i dostawa 500 szt. elementów odstraszających zwierzynę tzw... dostawy
147 RDWJ-271/2-7/19 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
148 RDWJ-271/2-6/19 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla RDW Jakubowice Obwód... usługi
149 ZDW-DN-4-271-1-104/19 Wykonanie stałej miesięcznej konserwacji urządzeń telekomunikacyjnej usługi
150 ZDW-DN-4-271-1-95/19 Remont sieci teleinformatycznej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w... roboty budowlane
Strona 10 z 303