Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4165
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 RDWK-271-2-28/18 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
137 RDWNS-271-2-23/18 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
138 RDWM-271-2-25/18 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
139 ZDW-DU-3-271-ZMW/21/2018 „Utrzymanie czystości i porządku, czynności administracyjne na... usługi
140 ZDW-DN-4-271-1-99/18 Małopolskie ronda inspiracji - wykonanie, dostawa i montaż... roboty budowlane
141 RDWNS-271-2-21/18 „Utrzymanie czystości i porządku na obiekcie Rejonu Dróg... usługi
142 RDWK-271-2-24/18 Dostawa barier drogowych stalowych U-14a SP-09/4 dla RDW w Krakowie z/s w... dostawy
143 ZDW-DN-4-271-1-100/18 Aktualizacja systemu ELO Professional. usługi
144 RDWM-271-2-24/18 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno. dostawy
145 RDWM-271-2-23/18 Dostawa rur stalowych ocynkowanych. dostawy
146 RDWT-271-2-37/18 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew " dostawy
147 ZDW-DN-4-271-1-96/18 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
148 ZDW-DN-4-271-1-101/18 Roczna aktualizacja oprogramowania antywirusowego Symantec dla 291... dostawy
149 ZDW-DN-4-271-1-102/18 Aktualizacja oprogramowania OMCS VGM. dostawy
150 RDWNS-271-2-20/18 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
Strona 10 z 278