Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4544
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DN-4-271-43/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 966 Muchówka –... usługi
17 ZDW-DN-4-271-38/20 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 973 z... usługi
18 ZDW-DN-4-271-39/20 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia... usługi
19 RDWM-271-2-4/20 Dostawa rur stalowych ocynkowanych. dostawy
20 ZDW-DN-4-271-1-38/20 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
21 ZDW-DN-4-271-1-39/20 Aktualizacja oprogramowania dostawy
22 ZDW-DN-4-271-1-33/20 Mycie okien w budynku administracyjnym oraz pawilonie nr 1 Zarządu... usługi
23 ZDW-DN-4-271-1-37/20 Wykonanie profili podłużnych na skrzyżowaniu DW 780 i DP 2186K w m... usługi
24 ZDW-DN-4-271-1-29/20 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
25 ZDW-DN-4-271-1-36/20 Kompleksowa obsługa prawna ZDW w Krakowie w okresie od 01.06.2020r... usługi
26 ZDW-DN-4-271-1-32/20 Modernizacja DW 968 w m. Kasinka Mała odc. 010 km 3+180 – 3+290. roboty budowlane
27 RDWM-271-1-2/20 Remont przepustu wraz z dojazdami w m. Kuków w ciągu DW 946 odc. 020... roboty budowlane
28 RDWNS-271-2-7/20 „Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z pozyskaniem zgłoszenia... usługi
29 RDWNS-271-2-8/20 „Prace porządkowe na placu składowym Obwodu Drogowego w Starym Sączu” usługi
30 ZDW-DN-4-271-37/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja DW 968 w m... roboty budowlane
Strona 2 z 303