Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 4880
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DN-4-271-1-7/21 Monitoring urządzeń transmisji alarmów pożarowych oraz usługi... usługi
17 RDWNS-271-2-3/21 „Zakup elementów do barier ochronnych dla Obwodu Drogowego w Starym... dostawy
18 ZDW-DN-4-271-9/21 Zabezpieczenie korpusu drogowego w ciągu DW 971 w m. Żegiestów roboty budowlane
19 ZDW-DN-4-271-10/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja DW 980 w m... roboty budowlane
20 ZDW-DN-4-271-1-13/21 Dostawa i montaż mebli biurowych dostawy
21 ZDW-DN-4-271-1-3/21 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
22 RDWK-271-2-7/21 Konserwacja instalacji artystycznej na rondzie w m Balice DW774 roboty budowlane
23 ZDW-DN-4-271-1-10/21 Wykonanie projektu technicznego na przebudowę instalacji... usługi
24 ZDW-DN-4-271-1-9/21 Remont oświetlenia zewnętrznego na terenie ZDW w Krakowie przy ul... roboty budowlane
25 ZDW-DN-4-271-1-11/21 Malowanie korytarzy na I i II piętrze w budynku administracyjnym ZDW... roboty budowlane
26 RDWM-271-2-6/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych. dostawy
27 RDWM-271-3-2/21 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na zadania. dostawy
28 RDWK-271-3-1/21 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
29 RDWM-271-2-4/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych. dostawy
30 ZDW-DN-4-271-1-5/21 Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg... usługi
Strona 2 z 326