Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zapraszamy Samorządy Gminne do składania wniosków o doświetlenie przejść dla pieszych na 2020 rok

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 4405
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DN-4-271-1-92/19 Wykonanie audytu KRI usługi
17 ZDW-DN-4-271-1-91/19 Wznowienie serwisów dla czterech urządzeń typu Firewall "Fortigate... usługi
18 ZDW-DN-4-271-1-86/19 Wykonanie pięcioletnich przeglądów budowlanych w obiektach Zarządu... usługi
19 ZDW-DN-4-271-87/19 Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa... usługi
20 RDWJ-271/2-10/19 Roboty porządkowe na trasach pieszo - rowerowych na terenie gminy... roboty budowlane
21 RDWJ-271/2-9/19 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
22 RDWJ-271/2-8/19 Zakup i dostawa 500 szt. elementów odstraszających zwierzynę tzw... dostawy
23 RDWJ-271/2-7/19 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
24 RDWJ-271/2-6/19 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla RDW Jakubowice Obwód... usługi
25 ZDW-DN-4-271-1-104/19 Wykonanie stałej miesięcznej konserwacji urządzeń telekomunikacyjnej usługi
26 ZDW-DN-4-271-1-95/19 Remont sieci teleinformatycznej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w... roboty budowlane
27 ZDW-DN-4-271-1-94/19 Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego dostawy
28 ZDW-DN-4-271-1-81/19 Remont pomieszczeń budynku w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5 roboty budowlane
29 ZDW-DN-4-271-1-93/19 Aktualizacja oprogramowania VGM Measure Mod Server usługi
30 ZDW-DN-4-271-1-89/19 Regeneracja, kalibracja i wymiana elementów stacji pomiarowych roboty budowlane
Strona 2 z 294