Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4165
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DN-4-271-34/19 Dostawa 2 szt. samochodów osobowych dostawy
17 ZDW-DN-4-271-1-31/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
18 ZDW-DN-4-271-1-34/19 Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań remontowych... usługi
19 ZDW-DN-4-271-1-35/19 Wykonanie, dostawa i montaż siatek zabezpieczających na moście... roboty budowlane
20 ZDW-DN-4-271-1-26/19 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 7 działek położonych w... usługi
21 ZDW-DN-4-271-1-33/19 Modernizacja przejść dla pieszych - DW 969 w Krościenku nad Dunajcem roboty budowlane
22 ZDW-DN-4-271-31/19 Modernizacja dróg wojewódzkich – DW 971 w m. Żegiestów roboty budowlane
23 RDWM-271-1-1/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – Modernizacja DW 953... roboty budowlane
24 ZDW-DN-4-271-1-29/19 Budowa nowej siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą... roboty budowlane
25 RDWNS-271-1-3/19 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon... usługi
26 ZDW-DN-4-271-1-28/19 Okresowy przegląd 71 szt. klimatyzatorów usługi
27 RDWM-271-2-7/19 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 3 zadania. dostawy
28 ZDW-DN-4-271-27/19 Usunięcie szkody powstałej w wyniku wichury (lokalizacja Nowy Sącz... roboty budowlane
29 ZDW-DN-4-271-24/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 968 Lubień –... usługi
30 ZDW-DN-4-271-20/19 Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa DW 975... usługi
Strona 2 z 278