Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5047
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DN-4-271-1-50/21 Modernizacja przepustu w ciągu DW 953 w m. Rzozów roboty budowlane
17 RDWM-271-2-13/21 Wykonania przeglądów podstawowych (rocznych) obiektów mostowych w... usługi
18 RDWK-271-2-21/21 Zakup i dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno. dostawy
19 ZDW-DN-4-271-1-34/21 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 27 działek położonych w... usługi
20 ZDW-DN-4-271-1-41/21 Badania diagnostyczne nawierzchni DW 966 Wieliczka – Tymowa i DW 981... usługi
21 RDWT-271-2-16/21 Zakup wiertni hydraulicznej do ciągnika dostawy
22 ZDW-DN-4-271-1-46/21 Naprawa urządzeń ANPR usługi
23 ZDW-DN-4-271-67/21 Remont nawierzchni DW 973 na odcinku Hubenice – Kozłów roboty budowlane
24 ZDW-DN-4-271-1-45/21 Dostawa 2 000 litrów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47,... dostawy
25 ZDW-DN-4-271-1-44/21 Wykonanie materiału filmowego dla zadań: obwodnica Tuchowa,... usługi
26 RDWNS-271-2-13/21 „Roboty rozbiórkowe i porządkowe na terenie oberwanej skarpy w/c DW... roboty budowlane
27 ZDW-DN-4-271-1-42/21 Konsultacja rozbiórki i relokacji elementów drewnianego budynku... usługi
28 RDWM-271-2-12/21 Wykonanie nawierzchnio-izolacji na chodnikach obiektów mostowych w... roboty budowlane
29 ZDW-DN-4-271-63/21 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka –... usługi
30 ZDW-DN-4-271-65/21 Montaż punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych szklanych... roboty budowlane
Strona 2 z 337