Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4813
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 ZDW-DN-4-271-1-126/20 Wykonanie audytu KRI usługi
17 ZDW-DN-4-271-1-117/20 Zakup i dostawa materiałów do wykonania utwardzenia drogi... dostawy
18 ZDW-DN-4-271-1-114/20 Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
19 ZDW-DN-4-271-1-128/20 Zakup laserowych kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych dostawy
20 ZDW-DN-4-271-1-107/20 Wykonanie usługi przeglądów instalacji gazowej w budynkach Zarządu... usługi
21 ZDW-DN-4-271-1-106/20 Usługi czyszczenia kominów wraz ze sprawdzeniem technicznej... usługi
22 ZDW-DN-4-271-1-127/20 Wykonanie i montaż 6 sztuk tablic informacyjnych w ramach Rządowego... roboty budowlane
23 ZDW-DN-4-271-1-125/20 Sporządzenie ekspertyz technicznych dla budynków Zarządu Dróg... usługi
24 ZDW-DN-4-271-1-122/20 Zakup biblioteki taśmowej Dell EMC ML3 dostawy
25 ZDW-DN-4-271-1-110/20 Obsługa serwisowa systemu Elo usługi
26 RDWM-271-2-20/20 Dostawa barieroporęczy U-11b z prowadnicami U-14a o parametrach H2,... dostawy
27 RDWM-271-2-19/20 Wymiana uszkodzonych poręczy mostowych na obiekcie mostowym w ciągu... roboty budowlane
28 ZDW-DN-4-271-1-124/20 Remont elewacji budynków nr 2 i 5 przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie roboty budowlane
29 ZDW-DN-4-271-1-123/20 Naprawa licznika rowerowego typu Pyro Box usługi
30 RDWNS-271-2-21/20 „Zakup rębaka spalinowego” dostawy
Strona 2 z 321