Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 4265
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 RDWK-271-1-5/19 „Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW... roboty budowlane
17 ZDW-DN-4-271-1-57/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej dla zadań... usługi
18 ZDW-DN-4-271-52/19 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa. roboty budowlane
19 ZDW-DN-4-271-1-56/19 Wykonanie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badań podłoża... usługi
20 ZDW-DN-4-271-57/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 957 Krowiarki –... usługi
21 ZDW-DN-4-271-49/19 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Czułówek Etap I... roboty budowlane
22 RDWM-271-2-12/19 Wykonania przeglądów podstawowych (rocznych) obiektów mostowych w... usługi
23 RDWM-271-2-11/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Myślenice. usługi
24 RDWNS-271-2-11/19 „Naprawa uszkodzeń przepustów w ciągu DW 968 i 969” roboty budowlane
25 RDWK-271-2-16/19 Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika w m.Targanice DW 781 roboty budowlane
26 RDWK-271-2-15/19 Bieżąca konserwacja nawierzchni chodnika w m.Myślachowice Dw 791. roboty budowlane
27 ZDW-DN-4-271-1-48/19 Wykonanie aktualizacji oprogramowania VGM WEB SERVER ENTERPRISE 100... usługi
28 ZDW-DN-4-271-53/19 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
29 ZDW-DN-4-271-46/19 Remont ogrodzenia ZDW w Krakowie ul. Głowackiego 56 roboty budowlane
30 ZDW-DN-4-271-1-51/19 Zakup 2 500 litów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, wraz z usługą... dostawy
Strona 2 z 285