Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 4279
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
151 ZDW-DN-4-271-18/19 Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Wygiełzów na potoku Płazianka... roboty budowlane
152 RDWM-271-2-4/19 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 3 zadania. dostawy
153 RDWJ-271-1-5/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja odcinków DW... roboty budowlane
154 RDWJ-271-1-4/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 965... roboty budowlane
155 ZDW/DU-3-221/1/2019 „Najem lokali, powierzchni użytkowych i terenu przy ul. Głowackiego... usługi
156 ZDW-DN-4-271-1-19/19 Aktualizacja oprogramowania ZF CmdLine Turbo Converter 6 users - 2019 dostawy
157 RDWJ-271/2-1/19 Zabezpieczenie odcinka Obwodnicy Proszowic poprzez ułożenie trwałego... roboty budowlane
158 ZDW-DN-4-271-1-17/19 Analiza porealizacyjna w zakresie emisji hałasu dla inwestycji pn.:... usługi
159 RDWT-271-2-6/19 "Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew." dostawy
160 RDWT-271-2-4/19 „Wynajem i serwis przenośnych toalet przy ścieżkach rowerowych... usługi
161 ZDW-DN-4-271-1-18/19 Kopiowanie i skanowanie dokumentów czarno białych i kolorowych wraz... usługi
162 RDWT-271-1-4/19 Realizacja Projektów "BO Małopolska" edycja II - Budowa parkingu... roboty budowlane
163 RDWK-271-2-6/19 Rozbiórka budynku warsztatowego nr ewi.411/1 znajdującego się przy... roboty budowlane
164 ZDW-DN-4-271-14/19 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia... usługi
165 RDWT-271-2-2/19 "Wynajem i serwis przenośnych toalet przy ścieżkach rowerowych... usługi
Strona 11 z 286