Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4490
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
151 RDWNS-271-2-18/19 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
152 RDWM-271-1-7/19 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 7 w... usługi
153 ZDW-DN-4-271-1-74/19 Budowa dedykowanego doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu... roboty budowlane
154 RDWNS-271-1-8/19 „Awaryjne zabezpieczenie i naprawa uszkodzeń mostu w ciągu DW 969... roboty budowlane
155 ZDW-DN-4-271-1-75/19 Naprawa stacji monitorującej ID 0115 w Trzebinii roboty budowlane
156 RDWK-271-2-28/19 Dostawa mieszanki mineralno asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
157 ZDW-DN-4-271-1-76/19 Wykonanie tymczasowego dojazdu do przeprawy promowej w Borusowej roboty budowlane
158 RDWT-271-2-37/19 „Remont dojazdów do Miejsca Obsługi Rowerzystów i drogi dla rowerów... roboty budowlane
159 ZDW-DN-4-271-79/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Połączenie drogowe węzła... usługi
160 ZDW-DN-4-271-80/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „OBWODNICA SKAWINY – ETAP II... usługi
161 RDWJ-271-2-5/19 Roboty naprawcze po opadach atmosferycznych ścieżki pieszo-rowerowej... roboty budowlane
162 ZDW-DN-4-271-77/19 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów... dostawy
163 RDWM-271-1-6/19 Remont przepustów w ciągu DW 946 w m. Kuków. roboty budowlane
164 ZDW-DN-4-271-76/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 948 Oświęcim –... usługi
165 ZDW-DN-4-271-1-71/19 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
Strona 11 z 300