Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zapraszamy Samorządy Gminne do składania wniosków o doświetlenie przejść dla pieszych na 2020 rok

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 4383
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 ZDW-DN-4-271-1-88/19 Usługi recepcyjne w ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym w Zakopanem... usługi
32 ZDW-DN-4-271-1-87/19 Naprawa znaków zmiennej treści (VMS) Inteligentnego Systemu... usługi
33 RDWM-271-2-19/19 Tymczasowe zabezpieczenie i oczyszczenie przepustu w ciągu DW 956 w... roboty budowlane
34 ZDW-DN-4-271-1-84/19 Zakup sprzętu elektronicznego dostawy
35 RDWNS-271-2-24/19 "Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli biurowych do siedziby Rejonu... dostawy
36 RDWNS-271-2-26/19 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... roboty budowlane
37 RDWNS-271-2-23/19 „Wykonanie przejścia dla pieszych w/c DW 981 odc. 070 km 0+728, w m... roboty budowlane
38 RDWNS-271-2-25/19 „Utrzymanie czystości i porządku na obiekcie Rejonu Dróg... usługi
39 ZDW-DN-4-271-1-82/19 Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych usługi
40 ZDW-DN-4-271-1-83/19 Wymiana kamer ANPR oraz dysków w kamerach Zintegrowanego Systemu... roboty budowlane
41 RDWNS-271-2-22/19 „Roboty naprawcze na DW 957 w m. Piekielnik - do umowy nr... roboty budowlane
42 RDWNS-271-2-19/19 „Roboty konserwacyjne i naprawcze na obiektach inżynierskich w ciągu... roboty budowlane
43 - Licencja na korzystanie z LEX on-line usługi
44 ZDW-DN-4-271-84/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 975 Paleśnica –... usługi
45 ZDW-DN-4-271-1-82/19 Poprawa płynności ruchu skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z... usługi
Strona 3 z 293