Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5047
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 ZDW-DN-4-271-1-43/21 Konserwacja nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 993 w miejscowości... roboty budowlane
32 ZDW-DN-4-271-59/21 Modernizacja odcinków kanalizacji deszczowej i kanalizacji... roboty budowlane
33 RDWNS-271-2-9/21 „Regulacja studni kanalizacyjnych w/c DW 957 w m. Nowy Targ ul... roboty budowlane
34 RDWNS-271-2-10/21 „Dostawa bitumicznej masy zalewowej do szczelin i dylatacji,... dostawy
35 ZDW-DN-4-271-64/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla ZDW w Krakowie – z podziałem... dostawy
36 ZDW-DN-4-271-1-40/21 Usunięcie usterek na dachu budynku administracyjnego RDW w Nowym... roboty budowlane
37 ZDW-DN-4-271-1-37/21 Pomiary hałasu w dwóch punktach pomiarowych wraz z analizą wyników... usługi
38 ZDW-DN-4-271-61/21 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
39 ZDW-DN-4-271-62/21 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
40 RDWNS-271-2-11/21 „Dostawa elementów odstraszających zwierzynę tzw. „wilczych oczu” dostawy
41 ZDW-DN-4-271-1-38/21 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
42 ZDW-DN-4-271-1-39/21 Przełożenie złącza kablowo-licznikowego na Posterunku Drogowym w... roboty budowlane
43 ZDW-DN-4-271-51/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla ZDW w Krakowie – z podziałem... dostawy
44 ZDW-DN-4-271-1-32/21 Pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu pn. „Rozbudowa DW 969 Nowy... usługi
45 ZDW-DN-4-271-1-17/21 Dostawa i montaż szamba betonowego dla Posterunku Drogowego w Suchej... dostawy
Strona 3 z 337