Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 4264
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 RDWT-271-2-20/19 Naprawa umocnienia przyczółków mostu w m. Żabno w ciągu DW 975, odc... roboty budowlane
32 ZDW-DN-4-271-1-54/19 Ekspertyza przepustu w ciągu DW 776 odc. kilometraż odc. 101 km 0+872 usługi
33 ZDW-DN-4-271-50/19 Opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania pn. „System ochrony... usługi
34 RDWK-271-2-13/19 Usunięcie Uszkodzeń i doraźne zabezpieczenie mostu w m.Jankowice w... roboty budowlane
35 31/203/0023/19 Najem miejsca pod automaty biletowe usługi
36 ZDW-DN-4-271-1-55/19 Studium poprawy zewnętrznej dostępności i obsługi komunikacyjnej... usługi
37 RDWNS-271-2-10/19 „Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy mostowych na obiektach... roboty budowlane
38 ZDW-DN-4-271-1-40/19 Obsługa systemu liczenia rowerzystów wykonanego w ramach umów nr... usługi
39 RDWT-271-2-19/19 „ Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Budowa parkingu... roboty budowlane
40 ZDW-DN-4-271-1-53/19 Sprzątanie pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul... usługi
41 RDWT-271-2-18/19 „Naprawa nawierzchni bitumicznej dojazdów do mostu w m. Siemiechów... roboty budowlane
42 ZDW-DN-4-271-1-25/19 Dostawa energii gazowej na potrzeby ZDW dostawy
43 ZDW-DN-4-271-1-41/19 Przeniesienie automatu MKA z ul. Kolejowej w Krzeszowicach na peron... usługi
44 ZDW-DN-4-271-47/19 Remont dachu budynku w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5 roboty budowlane
45 ZDW-DN-4-271-1-52/19 Wykonanie aktualizacji ekspertyzy stanu technicznego mostu na rzece... usługi
Strona 3 z 285