Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4544
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 ZDW-DN-4-271-1-31/20 Naprawa uszkodzonej sygnalizacji akomodacyjnej na skrzyżowaniu DW... roboty budowlane
32 RDWNS-271-1-11/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
33 RDWNS-271-1-10/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
34 RDWNS-271-1-9/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
35 RDWNS-271-1-8/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
36 RDWNS-271-1-7/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
37 RDWNS-271-1-6/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
38 RDWNS-271-1-5/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
39 RDWNS-271-1-4/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
40 RDWNS-271-1-3/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
41 ZDW-DN-4-271-1-27/20 Obsługa liczników rowerzystów usługi
42 ZDW-DN-4-271-1-34/20 „Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia łączności... usługi
43 ZDW-DN-4-271-1-28/20 Wykonanie linii zasilającej do istniejącego zestawu... roboty budowlane
44 ZDW-DN-4-271-1-25/20 Monitoring urządzeń transmisji alarmów pożarowych oraz usługi... usługi
45 RDWK-271-1-4/20 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
Strona 3 z 303