Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4167
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 ZDW-DN-4-271-24/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 968 Lubień –... usługi
32 ZDW-DN-4-271-20/19 Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa DW 975... usługi
33 RDWNS-271-2-4/19 „Ramowanie i oczyszczenie skarpy skalnej w ciągu DW 971” roboty budowlane
34 RDWNS-271-2-3/19 „Wynajem środka transportu typu HDS do przewozu betonowych zapór... usługi
35 ZDW-DN-4-271-1-27/19 „Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 16 działek położonych... usługi
36 ZDW-DN-4-271-1-30/19 Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań remontowych... usługi
37 RDWNS-271-1-2/19 „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – Modernizacja DW 975... roboty budowlane
38 RDWNS-271-2-5/19 „Zabezpieczenie i naprawa elementów mostu w ciągu DW 969 w m. Dębno” roboty budowlane
39 RDWM-271-2-6/19 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na 3 zadania. dostawy
40 ZDW-DN-4-271-1-20/19 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
41 ZDW-DN-4-271-23/19 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
42 ZDW-DN-4-271- 22/19 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wolnostojącego z garażem w... roboty budowlane
43 ZDW-DN-4-271-17/19 Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg... usługi
44 RDWM-271-2-5/19 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni porowatej dwuwarstwowej... usługi
45 ZDW-DN-4-271-1-24/19 Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
Strona 3 z 278