Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 4880
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 RDWK-271-2-3/21 Konserwacja instalacji artystycznej na rondzie w m Balice DW774 roboty budowlane
32 RDWM-271-3-1/21 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na zadania. dostawy
33 ZDW-DN-4-271-1-8/21 Aktualizacja oprogramowania OMCS 2021 Map Viewer Windows Server 2019... dostawy
34 RDWM-271-2-3/21 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
35 RDWM-271-2-2/21 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
36 ZDW-DN-4-271-1-1/21 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 36 działek położonych w... usługi
37 RDWK-271-2-2/21 Bieżaca konserwacja i utrzymanie w należytej prawności technicznej... usługi
38 RDWNS-271-2-1/21 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
39 ZDW-DN-4-271-1-4/21 Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu na rzece Dunajec w m... usługi
40 ZDW-DN-4-271-1-2/21 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 46 działek położonych w... usługi
41 ZDW-DN-4-271-1-3/21 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
42 ZDW-DN-4-271-1-141/20 Zakup 2 500 litrów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, wraz z... dostawy
43 ZDW-DN-4-271-1-91/20 Utrzymanie i docelowa rozbiórka mostu tymczasowego na potoku Czarny... roboty budowlane
44 ZDW-DN-4-271-1-140/20 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
45 ZUM/UM - 9/2021 Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
Strona 3 z 326