Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 4822
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 RDWM-271-2-20/20 Dostawa barieroporęczy U-11b z prowadnicami U-14a o parametrach H2,... dostawy
32 RDWM-271-2-19/20 Wymiana uszkodzonych poręczy mostowych na obiekcie mostowym w ciągu... roboty budowlane
33 ZDW-DN-4-271-1-124/20 Remont elewacji budynków nr 2 i 5 przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie roboty budowlane
34 ZDW-DN-4-271-1-123/20 Naprawa licznika rowerowego typu Pyro Box usługi
35 RDWNS-271-2-21/20 „Zakup rębaka spalinowego” dostawy
36 ZDW-DN-4-271-1-116/20 Zakup stacji i macierzy monitoringu dostawy
37 ZDW-DN-4-271-1-115/20 Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania dostawy
38 ZDW-DN-4-271-1-112/20 Zakup sprzętu komputerowego dostawy
39 ZDW-DN-4-271-1-109/20 Aktualizacja oprogramowania antywirusowego Symantec dostawy
40 ZDW-DN-4-271-1-105/20 Aktualizacja oprogramowania Veritas dostawy
41 ZDW-DN-4-271-1-94/20 Dostawa i obsługa 2 liczników rowerzystów dostawy
42 RDWK-271-1-10/20 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
43 RDWNS-271-2-20/20 „Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
44 ZDW-DN-4-271-1-120/20 Dostawa i personalizacja modułów SAM AV2 na potrzeby rozbudowy... dostawy
45 RDWNS-271-2-19/20 „Zmiana organizacji ruchu na obiekcie mostowym w/c DW 969, w m... roboty budowlane
Strona 3 z 322