Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4490
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
4126 RDW.NS/NPU-09-XII/2009 „Likwidacja przełomu na DW nr 981 odc. nr 120 km 1 010 – 1 050... roboty budowlane
4127 ZP4XII/09 Budowa obwodnicy Skały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 usługi
4128 RDW.NS/ZP-03-XII/2009 „Wynajem nośników samochodowych wraz z kierowcami do zimowego... usługi
4129 RDW.NS/NPU-10-XII/2009 „Naprawa kanalizacji deszczowej w ciągu DW nr 981 w m. Krynica -... roboty budowlane
4130 RDW.NS/NPU-04-XII/2009 „Naprawa chodnika w ciągu DW nr 971 ul. Zdrojowa i ul. Kraszewskiego... roboty budowlane
4131 RDW.NS/NPU-08-XII/2009 „Naprawa umocnień skarpy kładki dla pieszych w m. Zakopane w ciągu... roboty budowlane
4132 RDW.NS/NPU-06-XII/2009 „Udrożnienie rowów w ciągu DW nr 975 odcinek Gródek nad Dunajcem -... roboty budowlane
4133 RDW.NS/NPU-07-XII/2009 „Renowacja rowów odwadniających przy DW nr 957, 962, 969” roboty budowlane
4134 RDW.NS/NPU-05-XII/2009 „Naprawa zniszczonych elementów rowów odwadniających w ciągu DW nr... roboty budowlane
4135 RDW.NS/NPU-03-XII/2009 „Wykonanie i montaż bariery ochronnej segmentowej rurowej U-12 w m... roboty budowlane
4136 RDW.NS/NPU-02-XII/2009 „Naprawa umocnień wylotu przepustu drogowego O 1,0 m w m. Lubomierz,... roboty budowlane
4137 RDW.NS/NPU-01-XII/2009 „Odwodnienie DW nr 971 w m. Powroźnik odc. nr 020 km 0 615 – 0 670... roboty budowlane
4138 RDW.NS/NPU-05-XI/2009 „Odwodnienie DW nr 975 w m. Gródek nad Dunajcem odc. nr 280 km 3 970... roboty budowlane
4139 RDW.NS/NPU-04-XI/2009 „Naprawa umocnień przepustu drogowego O1,25 m w m. Lubomierz, w... roboty budowlane
4140 RDW.NS/NPU-06-XI/2009 „Naprawa chodnika w ciągu DW nr 958 odc. nr 080 km 15 470 – 15 790 w... roboty budowlane
Strona 276 z 300