Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 4282
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
4126 Umowa nr RDWT/U-45/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
4127 Umowa nr RDWT/U-44/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
4128 Umowa nr RDWT/U-43/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
4129 Umowa nr RDWT/U-41/ZP-13/2009 Remont mostu przez rzekę Kisielina w m. Wał Ruda” w/c drogi... roboty budowlane
4130 Umowa nr RDWT/U-40/ZP-14/2009 „Remont mostu na potoku Bednarka w m. Bednarka w/c drogi... roboty budowlane
4131 Umowa nr RDWT/U-39/2009 Wykonanie odwodnienia w obrębie przepustów drogowych w ciągu drogi... roboty budowlane
4132 Umowa nr RDWT/U-38/2009 Remont kanalizacji opadowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w m... roboty budowlane
4133 Umowa nr RDWT/U-37/ZP-12/2009 Koszenie traw na poboczach dróg wojewódzkich objętych zadaniem nr 4... usługi
4134 Umowa nr RDWT/U-36/ZP-12/2009 Koszenie traw na poboczach dróg wojewódzkich objętych zadaniem nr 3... usługi
4135 Umowa nr RDWT/U-35/ZP-12/2009 Przedmiot umowy: Koszenie traw na poboczach dróg wojewódzkich... usługi
4136 Umowa nr RDWT/U-34/ZP-12/2009 Koszenie traw na poboczach dróg wojewódzkich objętych zadaniem nr 1... usługi
4137 RDW.NS/ZP-04-VIII/2009 „Wynajem sprzętu wraz z operatorami do zimowego utrzymania dróg... usługi
4138 RDWM/ZP-27/2009 Dostawa prefabrykatów betonowych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
4139 RDWT/ZP-25/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
4140 RDW.NS/NPU-01-VII/2009 „Naprawa uszkodzeń przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969” roboty budowlane
Strona 276 z 286