Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 4279
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
4141 RDWT/ZP-22/2009 Usuwanie skutków powodzi na DW nr 975 w miejscowościach... roboty budowlane
4142 RDWT/ZP-21/2009 Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej przy drodze... roboty budowlane
4143 ZP-22/RJ/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
4144 DI-3-271/58/UNSS/09 Opracowanie analizy porealizacyjnej dla przedsięwzięcia... usługi
4145 RDW.NS/ZP-02-VIII/2009 „Usuwanie skutków powodzi - naprawa poboczy i udrożnienie rowów w m... roboty budowlane
4146 RDWT/ZP-20/2009 Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych... dostawy
4147 RDWM/ZP-26/2009 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych -... roboty budowlane
4148 RDW.NS/ZP-01-VIII/2009 „Wynajem sprzętu wraz z operatorami i samochodu wraz z kierowcą do... usługi
4149 RDW.NS/NPU-07-VI/2009 „Naprawa uszkodzeń mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968” roboty budowlane
4150 RDW.NS/NPU-06-VI/2009 „Naprawa uszkodzeń przepustu drogowego sklepionego 2,0 x 1,8m w... roboty budowlane
4151 RDW.NS/NPU-05-VI/2009 „Naprawa uszkodzonego korpusu drogi wojewódzkiej nr 975 odc. nr 250... roboty budowlane
4152 RDW.NS/NPU-04-VI/2009 „Montaż azyli przy przejściach dla pieszych w m. Jazowsko i Łącko w... roboty budowlane
4153 ZP 1VIII/09 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie realizacji projektu:... usługi
4154 RDW.NS/NPU-03-VI/2009 „Wykonanie zabezpieczeń wlotu i wylotu przepustu ramowego 2,20 x... roboty budowlane
4155 RDW.NS/NPU-01-VI/2009 „Wymiana i montaż barier ochronnych sprężystych w ciągu drogi... roboty budowlane
Strona 277 z 286