Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4490
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
4156 DI-3-271/92/UNSS/09 Zwiększenie zakresu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych... usługi
4157 DI-3-271/91/UNSS/09 Zwiększenie zakresu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych... usługi
4158 DI-3-271/97/UNSS/09 Remont streowników sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach... usługi
4159 DI-3-271/88/UNSS/09 Dostawa licencji jednostanowiskowej aplikacji SMOK -GPS Monitor oraz... dostawy
4160 DI-3-271/86/UNSS/09 Dostawa czytników linii papilarnych Zvetco 3400-100 szt. dostawy
4161 DI-3-271/94/UNSS/09 Dostawa 7-miu kart SIM dla urządzeń GPS przeznaczonych do montażu w... dostawy
4162 DI-3-271/87/UNSS/09 "Rozszerzenia system Obiegu Dokumentów ELO Professional 6.0 o... dostawy
4163 ZP 1 XII/09 Wykonanie ponownej oceny oddziaływania na środowisko wraz z raportem ooś... usługi
4164 DI-3-271/89/UNSS/09 Dostawa materiałów biurowych dostawy
4165 DI-3-271/93/UNSS/09 " Zakup regałów na potrzeby archiwum " dostawy
4166 RDWM/NPU-39/2009 Zabezpieczenie skarpy przy zatoce autobusowej w m. Bochnia, ul... roboty budowlane
4167 RDWM/NPU-38/2009 Remont kanalizacji deszczowej w ciągu DW nr 964 w m. Dobczyce, ul... roboty budowlane
4168 RDWM/NPU-37/2009 Likwidacja kolein w ciągu DW nr 956 w m. Harbutowice. roboty budowlane
4169 RDWM/ZP-50/2009 Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym oraz poprawa odwodnienia na... roboty budowlane
4170 RDWM/ZP-49/2009 Wycinka drzew oraz redukcja konarów drzew w pasie drogowym dróg... usługi
Strona 278 z 300