Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 4283
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
4156 RDW.NS/NPU-04-VI/2009 „Montaż azyli przy przejściach dla pieszych w m. Jazowsko i Łącko w... roboty budowlane
4157 ZP 1VIII/09 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie realizacji projektu:... usługi
4158 RDW.NS/NPU-03-VI/2009 „Wykonanie zabezpieczeń wlotu i wylotu przepustu ramowego 2,20 x... roboty budowlane
4159 RDW.NS/NPU-01-VI/2009 „Wymiana i montaż barier ochronnych sprężystych w ciągu drogi... roboty budowlane
4160 RDW.NS/NPU-04-V/2009 „Naprawa uszkodzeń przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968” roboty budowlane
4161 RDW.NS/NPU-03-V/2009 „Naprawa uszkodzonych poręczy wraz z ich dostosowaniem do wysokości... roboty budowlane
4162 RDW.NS/NPU-02-V/2009 „Naprawa i malowanie poręczy mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr... roboty budowlane
4163 RDW.NS/ZP-02-IV/2009 „Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
4164 RDW.NS/ZP-04-III/2009 „Zabezpieczenie osuwiska w m. Grywałd” roboty budowlane
4165 RDW.NS/ZP-08-III/2009 „Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
4166 RDW.NS/ZP-04-IV/2009 „Koszenie traw w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych... usługi
4167 RDW.NS/NPU-04-IV/2009 „Montaż barier ochronnych segmentowych typu U-11a oraz bariery... roboty budowlane
4168 RDW.NS/NPU-01-V/2009 „Dostosowanie istniejących chodników na przejściach dla pieszych do... roboty budowlane
4169 RDW.NS/NPU-01-V/2009 „Dostosowanie istniejących chodników na przejściach dla pieszych do... roboty budowlane
4170 RDW.NS/ZP-02-III/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
Strona 278 z 286