Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 4283
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
4171 RDW.NS/NPU-01-III/2009 „Naprawa uszkodzeń mostu na pot. Maciejowskim w ciągu drogi... roboty budowlane
4172 RDW.NS/ZP-01-I/2009 „Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg... roboty budowlane
4173 RDW.NS/ZP-01-I/2009 „Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg... roboty budowlane
4174 RDW.NS/ZP-01-II/2009 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
4175 RDW.NS/ZP-02-II/2009 „Wykonanie usługi polegającej na wywozie śniegu z dróg wojewódzkich... usługi
4176 RDW.NS/NPU-03-II/2009 „Naprawa uszkodzeń przepustu drogowego 1,90 x 2,0m w ciągu drogi... roboty budowlane
4177 RDW.NS/NPU-02-II/2009 „Demontaż barier stalowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 961 odcinek... usługi
4178 RDW.NS/ZP-03-VII/2009 Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich i odcinków dróg wojewódzkich... roboty budowlane
4179 ZP-21/RJ/2009 Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych... dostawy
4180 ZP-20/RJ/2009 Likwidacja przełomu na drodze wojewódzkiej nr 964 w m. Strzelce Małe roboty budowlane
4181 ZP 3 VII/2009 Przebudowa mostu na potoku Leśnica w m. Ostrowsko roboty budowlane
4182 ZP2VII/09 Przebudowa mostu w m. Kasina Wielka roboty budowlane
4183 ZP-RDW-K-33/2009 Odbudowa przepustu w m. Niesułowice w ciągu drogi woj. nr 791 Odc... roboty budowlane
4184 RDW.NS/ZP-11-VII/2009 „Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych... dostawy
4185 RDWM/NPU-14/2009 Zabezpieczenie wylotu przepustu w m. Baczyn w ciągu drogi woj. nr 956 roboty budowlane
Strona 279 z 286