Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4490
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
4171 RDWM/NPU-36/2009 Remont chodnika w ciągu DW nr 964 w m. Wieliczka, ul. Lednicka roboty budowlane
4172 RDWM/NPU-35/2009 Dostawa barier drogowych dla RDW w Myślenicach dostawy
4173 DI-3-271/96/UNSS/09 Dostawa klimatyzatora wraz z montażem dostawy
4174 DI-3 - 271/81/UNSS/09 Wykonania systemu monitoringu sterowników ruchu drogowego oraz... usługi
4175 DI-3 - 271/83/UNSS/09 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy
4176 RDWM/NPU-34/2009 Wykonanie studni rewizyjnej na wylocie przepustu w m. Łąkta Górna w... roboty budowlane
4177 RDWM/NPU-32/2009 Remont i uszczelnienie przepustu w m. Sieraków w ciągu DW nr 964 roboty budowlane
4178 RDWM/NPU-30/2009 Czyszczenie separatorów i osadników wraz z kanalizacja deszczową... usługi
4179 DI3-271/82/UNSS/09 Dostarczenie wraz z instalacją i wdrożeniem Oprogramowania SAM, GSS, VBE... dostawy
4180 ZP 2 XII/09 Modernizacja dróg wojewódzkich - odtworzenie warstwy ścieralnej... roboty budowlane
4181 DI-3-271/80/UNSS/09 Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie... usługi
4182 DI-3-271/79/UNSS/09 Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie... usługi
4183 DI-3-27178/UNSS/09 Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie... usługi
4184 DI-3-271/77/UNSS/09 Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie... usługi
4185 RDWT/ZP-48/2009 Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz stacji... usługi
Strona 279 z 300