Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 4283
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
4186 RDWM/NPU-12/2009 Usuwanie szkód popowodziowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 w m... roboty budowlane
4187 RDWM/NPU-11/2009 Naprawa poprzecznic na obiekcie mostowym w m. Stryszawa w ciągu... roboty budowlane
4188 RDW.NS/ZP-10-VII/2009 „Wynajem nośników samochodowych wraz z kierowcami do zimowego... usługi
4189 RDW.NS/ZP-09-VII/2009 „Zabezpieczenie korpusu drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Berest” roboty budowlane
4190 DI-3-271/57/UNSS/09 Opracowanie raportu OOŚ i uzgodnienie warunków realizacji... usługi
4191 RDW.NS/NPU-02-VII/2009 „Naprawa uszkodzonego korpusu drogi wojewódzkiej nr 981 odc. nr 100... roboty budowlane
4192 RDWT/ZP-19/2009 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 975 odcinek Wielka Wieś –... roboty budowlane
4193 ZP 1VII/09 "Dostawa samochodu do utrzymania dróg wraz z osprzętem" dostawy
4194 Wynajem lokali użytkowych: Kraków, ul. Głowackiego 56: 1. pomieszczenie... usługi
4195 RDW.NS/ZP-08-VII/2009 „Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu, z podziałem... dostawy
4196 RDW.NS/ZP-07-VII/2009 „Remont mostu na potoku Młyniska w m. Zakopane” roboty budowlane
4197 RDWM/ZP-23/2009 Zabezpieczenie skarpy uszkodzonej podczas intensywnych opadów... roboty budowlane
4198 RDWM/NPU-13/2009 Udrożnienie i monitoring kanalizacji deszczowej w m. Harbutowice w... usługi
4199 RDWM/NPU-9/2009 Dostawa betonu B-15 dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Myślenicach dostawy
4200 RDWM/NPU-10/2009 Wynajem koparki wraz z obsługą do usunięcia szkód powodziowych. Wynajem samochodu... usługi
Strona 280 z 286