Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4195
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
4186 PRÓBA zamieszczania ogłoszeń roboty budowlane
4187 ZP3V/09 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami... usługi
4188 RDWM/ZP-15/2009 Remont mostu na potoku Ubionka w m. Sułkowice w ciągu drogi woj. nr... roboty budowlane
4189 RDWM/ZP-14/2009 Remont mostu na potoku Targoszówka w m. Kuków w ciągu drogi woj. nr... roboty budowlane
4190 ZP3IV/09 Modernizacja drogi woj. Nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna. roboty budowlane
4191 ZP8IV/09 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie realizacji projektu:... usługi
4192 ZP4V/09 Opracowanie studiów wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
4193 ZP1V/09 "Obwodnica Szczurowej" roboty budowlane
4194 ZP 2 V/09 Obwodnica Podegrodzia roboty budowlane
4195 ZP 5 V/09 „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską... usługi
Strona 280 z 280