Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4490
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
4186 ZP 3XII/09 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii... usługi
4187 RDWM/ZP-48/2009 Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz stacji... usługi
4188 RDW.NS/ZP-02-XII/2009 „Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz stacji... usługi
4189 DI3/271/74/UNSS/09 Sporządzenia operatu obmiaru powierzchni włączenia komunikacyjnego... usługi
4190 RDWT/ZP-46/2009 Wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew w pasie drogowym dróg... usługi
4191 RDWT/ZP-47/2009 Dostawa kruszywa łamanego o uziarnieniu 4-31,5 mm dla potrzeb Rejonu... dostawy
4192 ZP-RDW-K-45/2009 Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacjiświetlnej oraz stacji... usługi
4193 RDW.NS/ZP-01-XII/2009 „Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu, z podziałem... dostawy
4194 ZP-30/RJ/2009 Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oraz stacji... usługi
4195 DI-3-271/76/UNSS/09 Konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Solskiego... roboty budowlane
4196 RDWM/ZP-47/2009 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
4197 ZP4XI/09 Zamawiający Powiat Nowosądecki Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m.Brzezna z... usługi
4198 ZP 5XI/09 Opracowanie studium wykonalności budowy połączenia drogi... usługi
4199 ZP 4 X/09 Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków-Biecz. Zadanie nr 1 :... roboty budowlane
4200 8/2009 Wynajem lokalu użytkowego i stacji paliw przy ul. Głowackiego 56 w... dostawy
Strona 280 z 300