Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4490
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
4201 7/2009 Wynajem lokali użytkowych w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 70 dostawy
4202 DI-3-271/73/UNSS/09 Zakup licencji na korzystanie z Systemu Informacji Prawnej. usługi
4203 RDWT/U-87/2009 Remont piaskarki typu P-1 dla Obwodu Drogowego w Sieradzy usługi
4204 RDWT/U-86/2009 Roboty związane z zimowym utrzymaniem dojazdów do promu na rzece... usługi
4205 RDWT/U-78/2009 Remont opaski koło wysepki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 w... roboty budowlane
4206 RDWT/U-71/2009 Zabezpieczenie przed zalewaniem posesji nr 768/4 przy drodze... roboty budowlane
4207 RDWT/ZP-70/2009 Naprawa posypywarki ECOS B 50-36 DATN usługi
4208 RDWT/U-69/2009 Remont chodników na mostach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w... roboty budowlane
4209 RDWT/U-60/2009 Wymiana zniszczonych i naprawa uszkodzonych drewnianych elementów... roboty budowlane
4210 RDWT/U-58/2009 „Naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej w ciągu... usługi
4211 RDWT/U-52/2009 „Likwidacja kolizji instalacji teletechnicznej i gazowej z... roboty budowlane
4212 RDWM/NPU-29/2009 Naprawa samochodu ciężarowego Star 200 usługi
4213 RDWM/NPU-26/2009 Likwidacja przełomów i kolein w m. Jawornik w ciągu DW nr 955 roboty budowlane
4214 RDWM/NPU-25/2009 Remont ogrodzenia terenu działki Rejonu Dróg Wojewódzkich w... roboty budowlane
4215 RDWM/ZP-44/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego –... usługi
Strona 281 z 300